Last Post

Evenementen

Meldingsformulier


Je was erbij

 

Op zondag 9 juni 2002 vond de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats aan
de Dodengang te Diksmuide. Plaats van het gebeuren: het nieuw monument dat
werd opgericht, door dhr. Marcel Baugniet (Marcinelle) ter nagedachtenis van
de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

Om 11 uur vond er een eucharistieviering plaats. Deze mis werd opgedragen in het Nederlands en het Frans en afgewisseld met Latijnse gezangen.

Vertegenwoordigers van de oud-strijdersverenigingen

De fanfare "Willen is kunnen" van Beerst zorgde voor de muzikale omlijsting.

De plechtigheid vervolgde met toespraken door:
- Mevr. Lieve Van Damme, Burgemeester van Diksmuide

- 2e commandant-Majoor Jean-Claude Gielen, van de 5e regionale directie der
militaire bouwwerken.

- Dhr. Marcel Baugniet, oprichter van het monument.

De plechtigheid werd afgesloten door een bloemenhulde aan het monument:
voor de Minister van Landsverdediging dhr. André Flahaut door zijn
kabinetsmedewerker dhr. Vincent Metten.

voor het Stadsbestuur van Diksmuide door mevr. de Burgemeester Van Damme.

voor de 5de regionale directie der militaire bouwwerken door de 2de
commandant Majoor Jean-Claude Gielen.

door de oprichter van het monument dhr. Marcel Baugniet.

voor de Groepering Vaderlandse Verenigingen van Diksmuide door dhr.
voorzitter Leon Vanhouwe en dhr. Camiel Demaeght.

voor de vzw Vrienden van het O.L.Vrouwhoekje door de dhr. voorzitter Georges
Lagrou en mevr. de secretaris Aline Depuydt.

voor de N.S.B. Diksmuide door dhr. voorzitter Achiel Hauspie.

voor de oudstrijders en soldatenbond Klerken door dhr. ondervoorzitter
Gerard Boone.

door dhr. Jean Bastin voor zijn vader gedood in de Dodengang op 4 november
1917.

voor Pro - Belgica door de vertegenwoordiger dhr. Conter.

voor het Eenheidsfront Tongeren door dhr. Dominic Lambrechts en dhr. Heinz
Maraite.

Tot slot van de herdenking weerklonk het Nationale Volkslied.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij".