Last Post

Evenementen

Meldingsformulier


Je was erbij

 

Private H.W. Hartley herdenking in Mesen / Remembrance at Messines - 03/07/2003

FOTO 1 - Het grafzerk van Private H.W. Harley op Messines Ridge Cemetery

PHOTO 1 - Private W.H. Harley's headstone at Messines Ridge Cemetery

Deze zomer zijn er in de Westhoek een vijftal kleinschalige bezinningsmomenten gepland rond gesneuvelden of andere personen uit de Grote Oorlog. Op donderdag 3 juli jl. was er zo'n herdenkingsmoment op Messines Ridges Cemetery.

Half a dozen small scale moments of remembrance have been planned for this summer in the Westhoek, with regard to soldiers fallen in the Great War. Such a moment of reflection took place at Messines Ridge Cemetery on July 3.

De Grote Oorlog eist eigenlijk na al die jaren nog steeds 'slachtoffers'. Maar dan bedoelen we wel een heel speciaal soort, en heel wat minder dramatisch dan de vele duizenden die hier bijna 90 jaar geleden vielen : die recente 'slachtoffers' zijn degenen die soms op heel toevallige wijze in contact kwamen met dat verbijsterend stuk geschiedenis van onze streek en er sindsdien niet meer door losgelaten worden.

The Great War after all this years still has its 'victims'. But by that we mean of a very particular kind, and far less dramatic than the many thousands and thousands who gave their lives here almost than 90 years ago : these recent 'victims' are those who often accidentally come in touch with this confounding piece of history, and who ever since never have been set free.

Iemand die ook door deze microbe gebeten werd is Johan Van Duyse, uit Stekene, in het wel héél verre Waasland. Ver, omdat een link met de Westhoek niet zo vanzelfsprekend is. In 1974 was Johan Van Duyse dienstplichtige, en in die functie werd hij door de militaire autoriteiten naar de Westhoek gezonden om er de landbouwers te helpen bij de aardappeloogst. Deze laatsten konden immers amper het hoofd boven water houden. De boerderij waar Johan Van Duyse de nood kwam lenigen was even buiten de Mesense dorpskom, juist naast Messines Ridge Cemetery. En daar - heel toevallig - rondwandelend, verbaasd over de vele graven van jongens uit het zuidelijk halfrond (Australië, Nieuw-Zeeland) die hier in dit stukje Vlaanderen waren komen sneuvelen, werd z'n aandacht getrokken door het graf van een soldaat die even 'onbeduidend' was als de anderen : Herbert William Harvey, soldaat in het 42ste Bataljon Australian Infantry, AIF (Australian Imperial force). Of toch met iets speciaals : hij was gesneuveld op 3 juli 1917. En Johan Van Duyse werd daar speciaal door getroffen omdat hijzelf geboren is op een 3 juli, maar dan wel 36 jaar later, in 1953.

In 1974 Johan Van Duyse, from Stekene, a village in Flanders far away from the Westhoek, was a conscript in the Belgian Army. The military authorities however sent him to Mesen (Messines) in the Westhoek, to help farmers harvest potatoes. The farm where Johan was active was near Messines Ridge Cemetery. And there , walking around in the cemetery, he saw the headstones of soldiers from Australia and New Zealand, who had fallen here in Flanders, so far away from their homes. One headstone in particular caught his eye : of Private Herbert William Harvey, 42nd Bn. Australian Infantry, AIF (Australian Imperial Force). What made him special ? Nothing. Except that he had fallen on 3 July 1917. And exactly 36 years later, on 3 July 1953, Johan Van Duyse was born.

Dat merkwaardig toeval bleef voor hem voldoende voor hem om zich in Private Harley vast te bijten. En dat heeft Johan Van Duyse de laatste tijd - zoveel jaren na die kennismaking in 1974 - dan ook gedaan. Ondertussen weet hij al heel veel over de man. De plaats waar hij gesneuveld is. Z'n militaire carrière. Waar hij aanvankelijk begraven was. Maar nog niet alles. Bijvoorbeeld niet of er nog familieleden in leven zijn. En wie ze zijn. En daarom is z'n onderzoek nog niet afgerond.

A sufficient reason, that remarkable coincidence, for Johan to focus on Private Harley. And that is what he has done these last months, so many years after learning about Private Harley. By now he knows a lot about him. About his military career. Where he fell, in what military operation, where he was buried first… But not enough. And not enough about his civilian life. Not if any relatives are still alive. And who and where they are. So his research has not ended yet.

Maar toch is het al zo ver gevorderd dat een bezinningsmoment bij het graf van Pte Harley, in aanwezigheid van familieleden en vrienden en sympathisanten aangewezen was. En dat had dus plaats op 3 juli 2003, om 19.30 u., tevens de 50ste verjaardag van Johan Van Duyse.

And yet is has advanced enough that a moment of reflection and remembrance seemed appropriate, in the presence of relatives and friends. And that was on 3 July 2003, at 7.30 p.m.. The day also that Johan became 50.

FOTO 2 - Johan Van Duyse gaf die avond op Messines Ridge Cemetery bij die gelegenheid een overzicht van zijn onderzoek, en hoe het tot stand gekomen was.

PHOTO 2 - Johan Van Duyse at Messines Ridge Cemetery, telling about his research, and why he became interested in Private Harley.

FOTO 3 - Over hoe hij 29 jaar geleden getroffen werd door het grafzerk van Private H.W. Harley, van het 42ste Bataljon Australian Infantry, gsneuveld op 3 juli 1917, op 24-jarige leeftijd.

PHOTO 3 - About how, 29 years ago, he was struck by the headstone of Private H.W. Harley, of the 42nd Bn. Australian Infantry, fallen on 3 July 1917, Age 24.

FOTO 4 en 5 - Deze schets en het bezinningsmoment werden bijgewoond door enkele tientallen familieleden, kennissen en sympathisanten.

PHOTOS 4 and 5 - A few dozen relatives, friends and acquaintances listening to Johan's and Pte Harley's story.

FOTO 6 - Na de uiteenzetting legde mevrouw Van Duyse bloemen bij het graf van Private Harley. Waren in de voorbije 86 jaar ooit al bloemen neergelegd bij dit zerk ? Ooit werd er een eenvoudig poppykruisje geplant, dat er nog steeds staat. Door wie ?…

PHOTO 6 - After which Mrs. Van Duyse laid flowers near the headstone. Had flowers ever been laid there in the past 86 years ? On one occasion someone planted a poppy cross, which is still there. But who was it ?…

FOTO 7 - Daarna werd door twee leden van de Ieperse brandweer de Last Post geblazen. Twee van hen die ook iedere avond onder de Menenpoort in Ieper dit eresaluut brengen.

PHOTO 7 - Two members of the Ypres Fire brigade sounded the Last Post, as has been done for the past 75 years at the Menin Gate Memorial to the Missing, in Ypres.

FOTO 8 - Voor Johan Van Duyse is dit zeker geen eindpunt : de zoektocht naar de burger Harley gaat verder. En wie weet, misschien herhaalt dit bezinningsmoment zich volgend jaar, op dezelfde dag, opnieuw, verrijkt met wat Johan tegen dan zal gevonden hebben bij zijn geduldig opzoekingswerk.

PHOTO 8 - For Johan Van Duyse this is not the end of his research : the search to know more about civilian Harley continues. And who knows, maybe next year there will be a second edition, on that same 3 July, in which Johan will tell what else he will have learned in the past year.


Met dank aan Aurel Sercu voor deze bijdrage / Many thanks to Aurel Sercu for this contribution. - www.diggers.be

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be