Last Post

Evenementen

Meldingsformulier


Je was erbij

 

Begrafenis Canadese soldaten / Burial of Canadian soldiers - Passendale - 09/06/2003

Op maandag 9 juni 2003 werden drie Canadese soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven op Passchendaele New British Cemetery te Passendale. Deze soldaten waren gevonden door De Diggers. Hieronder vindt u een uitgebreid fotoverslag.

On Monday June 9th, 2003 three Canadian soldiers who died in the Great War were burried at Passchendaele New British Cemetery. The remains of these soldiers were found by The Diggers. Please find below some photographs of this ceremony.

Drie lijkkisten met de stoffelijke resten staan opgesteld bij de ‘Stone of Remembrance’ onder toezicht van een erewacht.

The coffins covered with the Canadian national flag with soldiers as guards.

Ondertussen staat op het laagst gelegen deel van Passchendaele New British Cemetery alles klaar voor de overbrenging. Van hieruit heeft men een duidelijk zicht op de vindplaats van de stoffelijke resten bij Vine Cottage.

In the mean time, everything is ready at the lower part of the cemetery. From there, you have a good view on Vine Cottage where the remains of the three soldiers were found.

Jack Patten (Canadian Scottish Regiment) en een oudstrijder van de tweede wereldoorlog van hetzelfde regiment, speciaal voor deze begrafenis vanuit Canada overgekomen.

Jack Patten (Canadian Scottish Regiment) and a veteran of the Second World War who came especially from Canada to assist the funeral.

De Reverend richt tot iedereen een uitnodiging tot bezinning / The Reverend addresses his invitation for mediation.

Daarna wordt overgegaan tot de plechtigheid van het vouwen van de Canadese vlaggen. Deze worden aan vertegenwoordigers van de respectievelijke regimenten overhandigd.

After this, the ceremony in which the flags are folded took place. These were handed over to the representatives of the respective regiments.

Vervolgens vatten de stoffelijke resten hun laatste tocht aan naar het lager gelegen deel van de begraafplaats.

Afterwards the coffins started their last trip towards the lower part of the cemetery.

De reverend spreekt de laatste gebeden uit en strooit wat aarde op de kisten terwijl de menigte muisstil toekijkt.

The Reverend prays for the soldiers and puts some earth on the coffins while everyone is very quiet.

Saluutschoten worden afgevuurd waarna de Last Post weerklinkt en een minuut stilte gehouden wordt.

The Last Post is followed by a minute of silence.

Achtereenvolgens worden bloemen neergelegd door Dhr. Jacques Bilodeau, ambassadeur van Canada; door Dhr. Willy Malengier namens de provincie West-Vlaanderen, door de vertegenwoordiger van het Canadese leger Lt-Col. Christian Couture en door Burgemeester Dirk Cardoen van Zonnebeke.

Flowers are presented by Jacques Bilodeau, ambassador of Canada, Willy Malengier for the Province of West-Flanders, by the representative of the Canadian army Lt-Col. Christian Couture and by Dirk Cardoen, mayor of Zonnebeke.

De ‘diggers’ brengen een laatste groet aan soldaten “139, 140 en 141”.

Last salute by the Diggers to the soldiers “139, 140 en 141”.

Op het gemeentehuis worden toespraken gehouden door achtereenvolgens de vertegenwoordiger van de Canadese minister van Oudstrijderszaken Mr John O'Reilly, M.P., de Canadese Ambassadeur Dhr. Jacques Bilodeau, Lt-Col. Christian Couture namens het Canadese leger en tenslotte Burgemeester Dirk Cardoen.

Daarin wordt o.a. de waardering uitgesproken voor het werk van ‘de diggers’. Burgemeester Cardoen zegt dat eventuele gevonden stoffelijke overschotten op de gemeente Zonnebeke met het grootste respect zullen behandeld worden.

The ceremony was followed by a gathering at the town hall of Zonnebeke where allocations were held by the representative of the Canadian minister of veteran affairs Mr John O'Reilly, M.P., the Canadian ambassador Jacques Bilodeau, Lt-Col. Christian Couture for the Canadian army and finally Dirk Cardoen, mayor of Zonnebeke. They all thanked the Diggers for their work.

Het gulden boek van de gemeente Zonnebeke wordt getekend.

The different parties all signed the book of honour of Zonnebeke.

De identifikatiestukken die bij de stoffelijke resten werden ontdekt, zullen samen met de sleutel van de lijkkisten, overhandigd worden aan de respectievelijke regimenten.

At the end, the identification pieces found on the bodies, together with the key of the coffins, where handed over to the respective regiments.

Overhandiging van de stukken tot slot van de plechtigheid

Hieronder nog een aantal foto's genomen in de vooravond van 9 juni 2003.

Hereunder a few additional photographs on the evening after the ceremony.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be