Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Pilkem Ridge - Overzicht / Overview

In het kader van de lessen over de eerste wereldoorlog trokken de leerlingen van de derde graad van de Vrije Basisschool Sint-Juliaan naar de opgravingen in de omgeving van het einde van de A19-autosnelweg. Ze werden er verwelkomd door IAP-archeoloog Pedro Pype die eerst wat vertelde over de gebeurtenissen in de omgeving tijdens de oorlog.

The children of the School in Sint-Juliaan visited the excavations at Pilkem Ridge, this within their lessons about the Great War. Archeologist Pedro Puype told them about the facts that happened on the site and gave the children a tour around the site.

Daarna konden de leerlingen in de loopgraven stappen. Ze stelden vast dat deze, wegens de aanwezigheid van het grondwater, niet diep in de grond konden ingegraven worden. Daarom moesten er ook nog borst- en rugweringen bovengronds aangebracht worden. Deze zijn nu natuurlijk verdwenen.

Tijdens de opgravingen werden de funderingen voor een loopgraafmortier blootgelegd.

Sommige duckboards verzakten destijds. Daarom legden soldaten op deze plaats bakstenen bovenop de houten planken.

Onmiddellijk herkenden de leerlingen in dit ijzer de weipalen die nu nog soms als weideafsluiting gebruikt worden maar tijdens de oorlog gebruikt werden voor de aanleg van prikkeldraadversperringen.

Ook een ondergrondse munitieopslagplaats werd blootgelegd.

Archeoloog Pedro Pype toonde hoe, na het weghalen van de bovenste laag aarde, de loopgraven duidelijk zichtbaar worden door het kleurverschil van de aarde, de uitstekende balken van de A-frames en de randen van ijzeren golfplaten.

Daarna toonde de archeoloog een aantal voorwerpen die op de site werden opgegraven:
een rugsproeier (werd gebruikt om gassen in de loopgraven te neutraliseren)

de waterpomp die werd gevonden bovenaan de trap naar de munitieopslagplaats

kleinere voorwerpen

zelfs een Romeinse pot uit de tweede eeuw

een scheermes, zakmes, pijp, inktpotje, glazen flesjes, ...

en de tradionele zaken: SRD-kruiken, schoppen, geweren, karabijnen, munitie, insignes, knopen, ...

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be