Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Opening / Inauguration Bayernwald - Wijtschate - 17/04/2004

Hieronder een uitgebreide fotoreportage van de opening van de Duitse oorlogssite Bayernwald te Wijstchate, deelgemeente van Heuvelland. De opening vond plaats op zaterdag 17 april 2004.

Please find below some pictures of the official inauguration of the German war site Bayernwald at Diksmuide on Saturday, April 17th 2004.

Bernard Heens, burgemeester van Heuvelland: "Ik dank allen die hebben meegewerkt aan de perfect geslaagde restauratie, en dit volgens de technieken van 1914. Het openstellen van Bayernwald is een hefboom voor de verdere toeristische ontwikkeling van de regio".

Bernard Heens, mayor of Heuvelland.

Bestendig afgevaardigde Gunter Pertry feliciteerde op zijn beurt ook iedereen. "De Provincie heeft met het project "Oorlog en Vrede in de Westhoek" een belangrijke rol inzake de cultuur-toeristische valorisatie". De uitbouw van een netwerk en de zorg voor het oorlogserfgoed zijn hierbij belangrijke punten", aldus de député. Hij riep iedereen op om doordacht om te gaan met de restanten van de Eerste Wereldoorlog en waarschuwde voor het gevaar aan overaanbod.

Gunther Pertry (Province of West-Flanders"): "The network and the care for the war remains is important."

Muzikaal intermezzo.

De eregenodigden.

Vlaams minister van Grembergen: "Wat in 1914-1918 gebeurde in de Westhoek, gebeurt vandaag in Irak, Tsjetjenië en tussen Israël en de Palestijnen. ... We zijn erin geslaagd Bedford House Cemetery, Tyne Cot Cemetery, de Duitse begraafplaats in Langemark, de observatietoren te Pervijze en de observatiepost te Stuivekenskerke te klasseren".

"Verder hebben we aandacht voor systematisch onderzoek en inventarisatie. Dit zal aanleiding geven tot het opstarten van beschermingsprocedures. ... We zullen verder ijveren om het oorlogserfoed definitief op de lijst van het Werelderfgoed te krijgen. Deze internationale erkenning zal de doden een stem geven zodat hun dood niet nutteloos is geweest", aldus de minister. Hij besloot met "Nooit meer oorlog, No more war, Nimmer wieder Krieg, Plus jamais de la guerre".

Flemish minister Paul Van Grembergen: "Our goal is to get the war remains in the in Flanders Fields region on the Unesco World Heritage List".

Professor Luc De Vos gaf meer historische duiding en gaf daarna het woord aan zijn Leuvense leerling Franky Bostyn.

Frank Bostyn gaf meer uitleg over de site Bayernwald.

Aan de hand van een kaart met de Ypres Salient (Ieperboog). Dit is de dikke zwarte lijn op de kaart. Bayernwald is anno 2004 de restauratie van de Duitse linies uit 1916-1917, met speciale aandacht voor de mijnenoorlog, 4 orginele Duitse bunkers en loopgraven. De Duitsers waren op de hoogte van de Britse ondergrondse gangen. De Duitse mijnschachten waren veel dieper omdat de Duitsers steeds op de hoogtes zaten.

De Duitse bunkers zijn geconstrueerd in betonblokken. In totaal zijn er welllicht niet meer dan 10 dergelijke bunkers nog te vinden. De bunkers waren binnenin slechts 1,20 meter hoog om de "soldaat niet teveel comfort te geven".

Franky Bostyn: "On the site, there's special attention for the underground war, the orginal German bunkers and the trenches."

Tot slot nam Vlaams minister Landuyt het woord: "De samenwerking tussen de gemeenten, de Provincie en het gewest is zeer belangrijk. We moeten verder investeren in de regio om deze verder te ontsluiten. Liever een vrijetijdseconomie dan een oorlogseconomie. ... Ik ben blij met de aandacht voor het Duitse gegeven, want steeds gaat het om mensen".

Flemish minister Landuyt': "I'am especially happy with the attention for the German role in the war".

Met bussen ging het nadien naar de site.

Een tweetal reliëffoto's geven een beeld van de situatie tijdens WO1.

De specifieke informatiedrager zoals u die ook op andere sites kunt terugvinden.

On the site, specific panels in four languages give you all the information you need.

De vertegenwoordiger van Zijne Majesteit De Koning

Arrival of the representative of the King.

wordt verwelkomd door burgemeester Heens en minister Landuyt.

Daarna wordt hij voorgesteld aan de ambassadeurs en prominenten.

Toespraak door de burgemeester / Allocation by the mayor.

Franky Bostyn, één van de vele bezielers van het project.

Bloemenhulde aan het Frans monument / The French monument.

Neerlegging van kransen.

Klaroeners van de Last Post.

Op de achtergrond de Britse begraafplaats Chroonaert Chapel Cemetery. In de buurt van de hoeve vindt u de mijnkraters Hollandsche Schuur.

Een Chinees graf.

The cross of sacrifice on Chroonaert Chapel Cemetery.

Neerlegging van kransen door de vertegenwoordiger van de Koning en de Britse ambassadeur.

Op de achtergrond de site Bayernwald.

Op de site werd een maquette onthuld. Maquette of the site.

De Duitse ambassadeur (rechts) en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Wolfgang van Bayern. De grootvader van de prins was een broer van Rupprecht von Bayern die destijds de leiding had over het Zesde Duitse Leger.

Inauguration by the German ambassador (below) and his Royal Highness Prince Wolfgang von Bayern.

Toespraak door de Duitse ambassadeur.

Prins Wolfgang von Bayern tijdens het Duitse volkslied.

Burgemeester Heens neemt afscheid van de vertegenwoordiger van de Koning.

Franky Bostyn geeft uitleg bij de maquette.

En daarna is het tijd om de loopgraven te verkennen. / Time to visit the trenches.

Een van de twee mijnschachten op de site die pas eind maart 2004 werd ontdekt !

One of the two underground accesses to the German underground. Only discovered end March, 2004 !

Veel belangstelling voor de boeiende informatie.

Meer informatie bij de opvallende Duitse bunkers.

The special German bunkers.

Ook hier werd voorzien in de nodige viertalige informatiedragers.

De tweede mijnschacht.

Broederlijk naast elkaar: v.l.n.r. de Britse en Duitse ambassadeur en Prins Wolfgang von Bayern.

Het plan van de site. De onderste lijn van links naar rechts is de loopgraaf met de zandzakken erop, het dichtst bij de vijand. Naar achteren zijn er telkens uitlopers naar de vier bunkers. Links boven en midden onderaan de twee mijnschachten.

Ook Ivan Sinnaeve "Shrapnel Charlie" was van de partij.

Hij overhandigde een geschenk aan de Duitse prins die dit gebaar bijzonder op prijs stelde.

Westhoek.be wenst iedereen proficiat die heeft meegewerkt aan de restauratie van deze unieke Duitse site. Het resultaat is beslist de moeite om te bezoeken. Enkel mogelijk na contact met VVV Heuvelland.

The site can only be visited aftre prior appointment at the tourist office of Heuvelland.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be