Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Tentoonstelling "Modder" - Exhibition "Mud" - Diksmuide - 02/04/2004

Hieronder enkele foto's van de opening van de tentoonstelling "Modder" in de IJzertoren te Diksmuide op vrijdag 2 april 2004.

Please find below some pictures of of the official inauguration of the exhibition "Mud" in de IJzertoren at Diksmuide on Friday, April 2nd 2004.

Walter Baeteman, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, heet iedereen welkom. "Niemand had vijf jaar geleden durven verhopen dat we 5 jaar verder de 400.000ste bezoeker en 3.000ste groep zouden kunnen verwelkomen", aldus de fiere voorzitter.

Een bomvolle zaal.

Mevrouw Bernadette Damiens uit Kortrijk was de 400.000ste bezoeker van de IJzertoren en "Jeugd en Vrede" (vertegenwoordigd door Eddy Jansen) de 3.000ste groep. Uit handen van de voorzitter kregen zij een herdenkingsplaat en een eerste exemplaar van de nieuwe museumgids.

De mensen die de tentoonstelling realiseerden: Philippe Oosterlinck, Frankie en Roger Van Rossem, Johan Vandewalle, Philippe Delameilleure, Dirk en Dave Stofferis.

De echtgenotes hadden hun "moddermannekes" vaak moeten missen de laatste maanden. Zij werden door Dirk Demeurie (secretaris IJzerbedevaartcomité) in de bloemetjes gezet.

André Gysel, auteur van verschillende boeken met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, citeerde uit verschillende boeken. "De modder maakte iedereen gelijke sukkelaars", aldus de auteur.

Daarna was het de beurt aaan Provinciegouveneur Breyne. "Ik waardeer dat er in de tentoonstelling ook aandacht is voor de Duitse soldaat", begon de gouveneur. "De uitstraling van de IJzertoren is een feit. Met deze tentoonstelling krijgt de IJzertoren verder permanent invulling. ... Het is belangrijk dat de jongeren die de IJzertoren bezoeken een stuk Vredeseducatie meekrijgen", aldus nog steeds de gouveneur.

Hij vervolgde : "Inzake Oorlog en Vrede in de Westhoek staat er de komende weken veel te gebeuren. De opening van het nieuwe bezoekerscentrum van de Dodengang, de site Bayernwald, het Museum Passchendale 1917, de opening van de Concert Hall in Poperinge, ... Op die manier geven we de geschiedenis van de streek op een kwalitatieve manier weer en doen we aan netwerkvorming".

Muzikaal intermezzo door Paul Lefevere.

Als laatste spreker minister Paul Van Grembergen. "We moeten blijvend aandacht hebben voor datgene wat er in de Westhoek is gebeurd en we moeten er lessen uit trekken. ... We hebben het oorlogserfgoed van de Westhoek op de indicatieve lijst van het werelderfgoed gekregen. Intussen werd het inventarisatieproject gestart en werd binnen het IAP een aparte cel opgericht met als doelstellingen: wetenschappelijk onderzoek, inventarisatie en de opmaak van beschermingsdossiers."

De minister besloot: "Vrede is de toekomst. Ik loof de inspanningen van het IJzerbedevaartcomité om van de IJzertoren de toren van alle 6 miljoen Vlamingen te maken".

De tentoonstelling is verspreid over de derde, tweede en eerste verdieping.

Een aantal vitrinekasten met allerlei materiaal.

De herinneringsplaat aan de opening van de tentoonstelling.

Johan Vandewalle legt uit hoe de dug-outs werden gegraven.

Aandacht voor de intrede van de eerste tanks tijdens WO1.

Via nagebouwde dugouts ga je een verdieping lager.

Een videoscherm toont het verslag van een aantal opgravingen. Ook een aantal oudstrijders komen tijdens de video aan het woord.

De orginele Beecham-dugout die in Zonnebeke werd ontdekt eind de jaren '90.

Een tenslotte nog enkele mooie foto's van de oude IJzertoren

en de nieuwe toren op de achtergrond.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be