Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Begrafenis / Burial - Sint-Jan/Langemark - 30/04/2004

Op vrijdag 30 april 2004 werden op twee CWGC begraafplaatsen in de Ieperse Salients toffelijke resten bijgezet die de voorbije maanden gevonden waren.

Op Cement House Cemetery (Langemark) werden in een korte plechtigheid, geleid door Rev. Jones (St. George Memorial Church, Ieper) en bijgewoond door een aantal Vlaamse en Britse bezoekers, resten herbegraven van vier soldaten die door de Diggers aangetroffen werden bij opgravingen in Boezinge (industrieterrein). Op Track X Cemetery (St. Jan) werden resten begraven van twee soldaten, door professionele archeologen aangetroffen bij prospectie nabij de A19.

On Friday 30 April 2004 remains were reburied on two CWGC cemeteries in the Ypres Salient. They had been found during excavations in the past months. At Cement House Cemetery (Langemark), during a short ceremony, conducted by Rev. Jones (St. George Memorial Church, Ypres) and attended by a number of British and Flemish visitors, four soldiers were reburied who had been found by the Diggers in Boezinge (industrial estate).
At Track X Cemetery (St. Jan) remains were reburied of two soldiers that had been found by professional archaeologists during prospection near the A19 motorway.

De Boezingse resten waren die van vier soldaten, ongeïdentificeerd, van : de Rifle Brigade (2), de Somerset Light Infantry (1), en van een niet geïdentificeerd regiment. De resten opgegraven nabij de A19 waren van een soldaat van een ongeïdentificeerd regiment, en van een Northumberland Fusilier, zeer waarschijnlijk gesneuveld op 24 mei 1915 nabij Mouse Trap Farm (Battle of Bellewaarde)

The remains found at Boezinge were of four men, unidentified, of the Rifle Brigade (2), the Somerset Light Infantry (1), and of a non-identified regiment. The remains found near the A19 were of a non-identified regiment, and of a Northumberland Fusilier, probably fallen on 24 May 1915, near Mouse Trap Farm (in the Battle of Bellewaarde).

Cement House Cemetery

Track X Cemetery

Dank aan Jacky Platteeuw en Aurel Sercu voor de foto's en tekst. / Thanks to Jacky Platteeuw and Aurel Sercu for the photographs and the information.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be