Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

De leerlingen van De Klaproos zaaien Klaprozen op de site Yorkshire-Dug Out - Ieper - 30/03/2004

Please find below some pictures of Children at the Yorkshire Dug-Out.

Halfweg de Bargiestraat, temidden het nieuwe deel van de grote Ieperse industriezone, rechtover de nieuwe compostfabriek van IVVO, bleef een perceel van 20 are gespaard. Begin de jaren '90 werden er een goed bewaarde loopgraaf en ondergrondse schuilplaats van het Britse leger ontdekt. Deze site werd in 2002/2003 op nauwgezette wijze gerestaureerd, dank zij de inzet van de gekende groep frontarcheologen, De Diggers. In samenwerking met het In Flanders Fields Museum en de stedelijke dienst milieu-educatie werd het gebiedje verder ingericht en van infoborden voorzien. In mei 2003 werd deze unieke frontsite voor het publiek geopend. Deze winter werd de inrichting van het gebied verder afgewerkt. Er werden 800 struiken aangeplant (schermgroen) en de grond tussen de loopgraven en de dolomietpaadjes werd fijn gefreesd, zodat het nu kan worden ingezaaid.

Het is de bedoeling om het centrale veldje als een bloemenweide in te richten, met de klaproos als voornaamste soort. De klaproos groeide immers uit tot dé symboolbloem van de Eerste Wereldoorlog, mede door het gedicht van dr. John McCrae, die hier niet ver vandaan, aan de overzijde van het kanaal, zijn beroemde gedicht In Flanders Fields schreef.
Klaprozen ontwikkelen zich enkel op omgewoelde, verstoorde grond. Het hele frontgebied was door de bombardementen en het vele graafwerk totaal omgewoeld, dus groeiden er massa's klaprozen. De felrode kleur van de bloem verwijst naar het bloed van de gesneuvelde soldaten …

De toekomst en het verleden kwamen dus op deze namiddag met elkaar in contact.
Als school voor buitengewoon onderwijs "De Klaproos", vinden we het zinvol deze activiteit te mogen uitvoeren. Naast kennisoverdracht vinden we het welbevinden van het kind even belangrijk. Leren is beleven, beleven is leren. Deze activiteit komt de dynamisch-affectieve ontwikkeling van de kinderen tegemoet en zo dragen we als school ons steentje bij tot de visie van Stad Ieper, stad van vrede.

De stad en de nabije omgeving biedt de kinderen waardevolle historische zaken aan.
We leren de kinderen in interactie te treden met hun omgeving , en proberen die Yorkshire Trench - Dug Out historische plaatsen te kaderen. Oorlog, geweld , plagerijtjes op de speelplaats , de recente gebeurtenissen in Madrid…Wereldoorlog 1 lijkt veraf maar het zinloze geweld is vlakbij.
Ook willen we op die dag de symboliek die schuilt in onze schoolnaam eer aan doen.

Deze "klaprozenzaaiing" die de leerlingen van De Klaproos nu voor de eerste maal mogen uitvoeren zal (eventueel gedeeltelijk) jaarlijks moeten herhaald worden, om het klaprozenveld in stand te kunnen houden.

Praktisch nu

De dubbeldekker stond op dinsdag 30 maart om 13 u aan de school (Klaproos). De bus voerde de 65 leerlingen eerst naar de Groendienst, waar de emmertjes half gevuld werden met zand. Ze namen ook een aantal harken mee, waarmee de oudste leerlingen na het inzaaien het werk hielpen afmaken. Het uitzaaien van de bloemzaden gebeurde op de site . Het uitzaaien gebeurde manueel.

Hieronder een aantal foto's.

Aurel Sercu van De Diggers.

Dank aan Ives Goudeseune voor de info en foto's.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be