Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Opstelwedstrijd / Essay competition - Ieper - 11/11/2004

Hieronder een aantal foto's van de proclamatie van de opstelwedstrijd die door het Last Post Comité werd georganiseerd. De proclamatie had plaats in het Ieperse stadhuis.

Please find below some pictures of the prize-giving for the Last Post Association Essay
competition, on Tuesday, November 11 th, 2004. The event took place at the Town Hall.

Welkom door Luc Dehaene, burgemeester van Ieper / Welcome by Luc Dehaene, mayor of Ieper.

De ambassadeur van Groot-Brittannië / The ambassador of Great-Britain

Carl Denys, Last Post Committee

Speech 11-11-2004 Stadhuis - Opstelwedstrijd

Geachte Heer Minister President
Geachte heer Burgemeester
Mijnheer de Gouverneur
Your Excellencies
Mr Calvert
Dames, Mijne Heren
Ladies & Gentlemen,

Voor de 9° maal heeft de opstelwedstrijd, gepatroneerd door de Last Post Association , plaats gehad . Het is ons een groot genoegen dat de prijs-uitreiking op deze academische zitting mag gebeuren, waarvoor we het stadsbestuur van Ieper bedanken.Ongetwijfeld onderlijnt dit ook de waarde van deze wedstrijd en is het een pluspunt voor de primussen.
De eerste edities vonden plaats op initiatief van Vice-Voorzitter Alfred Caenepeel in 1977, tot aan zijn afsterven. Na een onderbreking hernomen in 1996 onder het impuls en de sponsorring van Henri Vanden Berghe en de Familie Calvert, waarvan wij het overlijden van Mevr. Calvert dit jaar betreuren. Sinds 2002 wordt de wedstrijd, niet alleen gepatroneerd, maar ook door de Last Post Association beheerd en georganiseerd.

May I , on behalf of the Last Post Association, express our gratitude to all those who have been willing to sponsor this essay competition. This contest aims to invite the youngsters of our schools to think and express their feelings and understanding on a subject in relation with our common history and the Last Post.

The subject this year was ' FOR HONOUR, JISTICE, TRUTH AND RIGHT '
"VOOR EER EN ECHTHEID, RECHTVAARDIGHEID EN RECHT"

In fact, this subject covers the aim of the essay competition, and the participation of all allied nations involved. As different pupils participate every year, the subject may be a permanent one for the future.

May I take the opportunity in particular, once again , to express our great gratitude to Mrs Calvert, who sadly past away this year. Her son Dave and the family who's involvement and support are behind this initiative to honor WW1 Veteran Donald Hodge, who was such a great friend to our Town and our Association. And also our thanks goes to the Embassies of the Commonwealth who helps us with their great generosity.

Onze zeer hartelijke dankbetuiging voor deelname in het sponsorren van deze wedstrijd gaat natuurlijk ook naar het Provinciebestuur , het Ieperse Stadsbestuur en naar Jaycees, Rotaract , Rotary club, Round Table, Lions, Inner Wheel, en de Kiwanis , die daardoor hun interesse voor de stedelijke jeugd en voor onze werking in de verf zetten , alsook uiteraard aan verschillende bedrijven die ons hierbij hebben geholpen.

Mag ik hier dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de directies en lesgevers van onze scholen zeer hartelijk te danken voor hun onontbeerlijke medewerking .

En nu het oordeel , de resultaten afroeping waarop ongetwijfeld wordt gewacht !
Per school werden de beste inzendingen beloond, volgens het aantal deelnemers.

The presentation of the price for the best school essay over all given by the HODGE-fund and family. We have the pleasure to have Mr Dave CALVERT with us, he is the grandson of Donald Hodge, World WarI veteran The winner of this year's prize is: YASMINE GALLOUCH from Technisch Instituut Immaculata. Voor deze school zijn Kim Minnekeer tweede, en Steve Broutin derde.

May I ask Mr KINCHEN - Ambassador of The United Kingdom to present the prizes for Heilig Familie : Daisy Florizoone (1st) Charlotte Gouwy (2nd) and Kevin Decorte (3rd)

Mr GREY - Ambassador of Australia is giving the prizes for Hannelien Del'haye (1st) and Adriaan Vanderstichele (2nd) of Lyceum O.L.V. Ter Nieuwe Plant:

The Ambassador of India - Mr ABHYANKAR is handing over the prizes for the Sint Vincentiuscollege, Katrien Ingelbeen (1st) Elke Couchez (2nd) and Charlotte Duthoo (3rd)

May I ask Mr Payton, Chargé d'Affaires of the New-Zealand Embassy to present the prices for Koninklijk Technisch Atheneum :Renaat Verdru (1st) en Melissa Maricou (2nd)

Mr RIOPEL - Councillor of the Canadian Embassy is giving the prices for the Koninklijk Atheneum with Rutger Vandenberghe (1st) Pieter Vervisch (2nd) and Roeland Vanbeselare (3rd).

Uit het ROTARY-KEITH fonds , beheerd door Rotary Ieper, die we hiervoor hartelijk danken, wordt de 1e prijs geschonken voor het beste essay in het Engels. Paul Vandeputte incomming president of Rotary club Ieper will give this price to Sharon Wackenier from Koninklijk Atheneum.

Mr Gruwez - Chairman of the Last Post Association is giving the second English prize to Alexander Declercq from St Vincentius College.

Ook Yves Leterme mocht een prijs uitdelen.

Groepsfoto.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be