Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Tentoonstelling / Exhibition Rudolf Lange - Ieper - 22/10/2004

Op vrijdagavond 22 oktober 2004 vond in de foyer van de Ieperse Lakenhallen de opening plaats van de tentoonstelling Rudolf Lange.

On Friday, October 22nd, 2004, the official inauguration took place of the exhibition about Rudolf Lange. He was a german officer during the Great War and stayed in Belgium and France for more than half of the war. He kept a diary and painted what he saw.

Inleiding door Piet Chielens, coordinator van het In Flanders Fields Museum.

Schepen Frans Lignel van Ieper, tevens voorzitter van de vzw In Flanders Fields Museum: "Het Duitse dagboek is een bron van informatie. Rudolf Lange verbleef meer dan de helft van zijn tijd aan het front. De realisatie van de tentoonstelling is tevens een realisatie van de ontmoeting en samenwerking tussen velen", aldus schepen Lignel.

Hij dankte in het bijzonder de familie Zimmer voor het legaat, de heer Deknudt, de professoren en studenten van de Lessius Hogeschool Antwerpen, Roger Verbeke en Jan Steen en de vele anderen die meewerkten aan deze tentoonstelling.

200 aanwezigen voor deze tentoonstelling.

Gedeputeerde Gunter Pertry had het over de vlotte samenwerking tussen de Provincie en de Stad Ieper. "Het In Flanders Fields Museum is een instappunt voor de Westhoek en voor het project Oorlog en Vrede in de Westhoek in het bijzonder. De Provincie coördineert dit programma en ondersteunt het financieel, maar heeft ook een duidelijke visie terzake", aldus de Ieperse gedeputeerde.

Hij haalde diverse voorbeelden aan:
* de inventarisatie van het oorlogserfgoed is goed gevorderd en moet tegen juni 2005 afgerond zijn. Hieruit zal een prioriteitenlijst inzake bescherming opgemaakt worden.
* er is een archeologische cel opgericht binnen het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium;
* het In Flanders Fields Museum en de IJzertoren zijn actief inzke vredeseducatie;
* in 2004 werden een aantal nieuwe musea en sites geopend: Bayernwald te Wijtschate, het Memorial Museum Passchendaele 1917 te Zonnebeke en de vernieuwde Concert Hall te Poperinge;
* er is de intensieve samenwerking in de zuidelijke westhoek rond de Open Monumentendag;

Gunter Pertry besloot als volgt: "De tentoonstellingen in het In Flanders Fields Museum zijn afwisselend en van hoge kwaliteit. Nu wordt de Eerste Wereldoorlog belicht vanuit het standpunt van een Duitse officier. Ik wil dan ook iedereen danken voor hun inzet".

Het museum organiseerde reeds tentoonstellingen rond 4 kunstenaars, namelijk: Käthe Kollwitz, Karel Lauwers, Eugène Van Mieghem en Maurice Langaskens. Met Rudolf Lange is het nu de beurt aan een Pruisisch officier.

Annick Vandenbilcke, wetenschappelijk medewerkster van het In Flanders Fields Museum schetste de militaire carrière van Rudolf Lange.

Hij werd geboren in 1874 in een militaire familie en was 40 jaar in 1914 toen de oorlog uitbrak. In oktober 1914 werd hij overgeplaatst naar Vlaanderen waar hij zwaar gewond raakte. In mei 1915 nam hij deel aan de gevechten bij Sint-Juliaan en Wieltje bij het RIR 236 en RIR 237. In september 1916 werd hij overgeplaatst naar het oostelijk front. In september 1916 kwam hij terug naar Frankrijk en België. Op 15 juli 1918 werd hij dodelijk gewond en overgebracht naar Bonn waar hij stierf op 9 september 1918.

Gedurende de ganse oorlog hield hij een dagboek bij en schetste hij. Aquarel was zijn favoriete techniek. In 1964 bezocht Aloïs Zimmer Ieper. Hij was de adjudant van Rudolf Lange en herdacht de gebeurtenissen van 1914 samen met een aantal Duitse oudstrijders. Aloïs Zimmer bewaarde alles van Rudolf Lange en dit werd nadien verder gezet door zijn kinderen.

Mevrouw Heidi Zimmer was de echtgenote van wijlen Klaus Zimmer. Zij zochten toenadering tot de Provincie West-Vlaanderen om de overdracht van het legaat van Aloïs Zimmer voor te bereiden.

Mevrouw Zimmer deed een warme oproep tot tolerantie en vrede.

Daarna was het tijd voor een bezoek aan de mooie tentoonstelling centraal in het museum.

Veel volk en veel belangstelling.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be