Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

William Thomas Leggett - Wervik/Harelbeke - 14/10/2004

On 14th October 2004 it was exactly 90 years that Corporal of Horse William Thomas Leggett (1st Life Guards) was killed in action in Geluwe, West-Flanders, Belgium. He was the first Australian who died in the defence of Ypres. On the occasion of this anniversary flowers have been laid at the Leggett Memorial near the church of Geluwe and at his grave in the Harlebeke New British Cemetery in Harelbeke.

Op 14 oktober was het precies 90 jaar geleden dat Corporal of Horse William Thomas Leggett (1st Life Guards) in Geluwe sneuvelde. Hij was de eerste Australiër die stierf in de strijd om Ieper. Naar aanleiding van deze verjaardag werden bloemen neergelegd bij het Leggett Memoriaal aan de kerk van Geluwe en bij zijn graf op het Harlebeke New British Military Cemetery in Harelbeke.

Foto : Ann Vandamme

Dirk Decuypere, intiatiefnemer van de Leggettherdenking in 2001, legt bloemen bij het gedenkteken William Thomas Leggett bij de kerk van Geluwe.

Dirk Decuypere, initiator of the Leggett Commemoration 2001, lays flowers at the William Thomas Leggett Memorial at the church of Geluwe.

Foto : Ann Vandamme

Dirk Decuypere en Lionel Brulez, voorzitter van de Cultuurraad Wervik-Geluwe, tijdens de minuut stilte.

Dirk Decuypere and Lionel Brulez, President of the Cultural Council Wervik-Geluwe, during the minute of silence.

Foto : Ann Vandamme

Dirk Decuypere groet de Ross Bastiaan plaque waarop CoH W.T. Leggett herdacht wordt. De rode klaproosjes aan de voet van het gedenkbord werden op 26 september 2004 geplaatst door John Simpson uit South Australia, familielid van Leggett.

Dirk Decuypere in front of the Ross Bastiaan plaque, commemorating CoH W.T. Leggett at the church of Geluwe. The bunch of poppies at the bottom were placed on 26th September by John Simpson from South Australia, a relative of Leggett.

foto : Ann Vandamme

Tekst :
Dirk Decuypere en Lionel Brulez, voorzitter van de Cultuurraad Wervik-Geluwe, bij de Ross Bastiaan plaque.

Dirk Decuypere and Lionel Brulez, President of the Cultural Council Wervik-Geluwe, at the Ross Bastiaan plaque.

Foto : Ann Vandamme

Op de hoeve Ghesquiere, Zuidstraat 43, brengt Lionel Brulez, voorzitter van de Cultuurraad Wervik-Geluwe, een herdenkingskruisje aan bij de wilg waar op 25 augustus 2001 een korte herdenking werd gehouden. W.T. Leggett sneuvelde bij deze hoeve op 14 oktober 1914, omstreeks 16 uur.

Lionel Brulez, President of the Cultural Council Wervik-Geluwe, adds a Remembrance Cross to the willowtree at the entrance of the Ghesquiere Farm (where Leggett got killed in action on 14 October 1914 at 4 pm) and where a commemorative service was held on 25 August 2001.

Toto : Ann Vandamme

Dirk Decuypere bij de wilg aan de ingang van de hoeve Ghesquiere, Zuidstraat 43, waar op 25 augustus 2001 een korte herdenking werd gehouden. W.T. Leggett sneuvelde bij deze hoeve op 14 oktober 1914, omstreeks 16 uur. De pot met de rozemarijnplant werd op 26 september geplaatst door John Simpson uit South Australia, familielid van Leggett. Rozemarijn is voor Australiërs het symbool van de herinnering.

Dirk Decuypere at the willowtree at the entrance of the Ghesquiere Farm (where Leggett got killed in action on 14 October 1914 at 4 pm) and where a commemorative service was held on 25 August 2001. The pot with the rosemary plant was offered by John Simpson of South Australia on 26th September.

Foto : Ann Vanhaverbeke

Adolf Vanhaverbeke legt de bloemen bij het graf van CoH Leggett.

Adolf Vanhaverbeke lays the flowers in front of the grave of CoH Leggett.

Foto : Ann Vanhaverbeke

Johan Durnez, initiatiefnemer van de Leggettherdenking in 2001, en echtgenote Hilde Vanhaverbeke bij het graf van Corporal of Horse William Thomas Leggett op het Harlebeke New British Cemetery in Harelbeke.

Johan Durnez, initiator of the Leggett Commemoration 2001, and his wife Hilde Vanhaverbeke at Leggett's grave on the Harlebeke New British Cemetery in Harelbeke.

Foto : Ann Vanhaverbeke

Een minuut stilte ter nagedachtenis van CoH William Thomas Leggett, de eerste van de meer dan vijftienduizend Australiërs die sneuvelden in de strijd om Ieper.

A minute of silence for CoH William Thomas Leggett, the first of the more than fifteen thousand Australians who died in the defence of Ypres.

Foto : Ann Vanhaverbeke

Corporal of Horse William Thomas Leggett - 1st Life Guards - 14.10.1914 - leeftijd 23

Corporal of Horse William Thomas Leggett - 1st Life Guards - 14.10.1914 - age 23

Foto : Ann Vanhaverbeke

Een boodschap in het bezoekersregister.

A note in the Visitors Book.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be