Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Opening / Inauguration Lettenberg bunkers - Kemmel - 17/04/2005

Op zondag 17 april 2005, Erfgoeddag, vond te Kemmel de officiële opening plaats van de Lettenbergsite, een Brits complex van bunkers uit de Eerste Wereldoorlog. Hieronder een fotoverslag van deze activiteit.

On Sunday, April, 17th, 2005, the inauguration took place of the Lettenberg site, a British complex of bunkers of the Great War at Kemmel. Please find below some photographs of this ceremony.

Een zicht op de site voor de opening. A view of the site before the inauguration.

Welkomstwoord door burgemeester Bernard Heens van Heuvelland. Welcome by Mr. Bernard Heens, Mayor of Heuvelland.

"Op 17 april 2004, vandaag precies één jaar geleden, werd de Duitse oorlogssite Bayernwald geopend. Vandaag op 17 april 2005 openen wij de Britse oorlogssite Lettenberg. De gemeente Heuvelland startte in 1998 met het initiatief om de Britse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog toegankelijk te maken, en dit samen met de mensen van Abaf vzw. Na de studie, kon er gestart worden met de opgravingen en het herstel van de site in zijn oorspronkelijke toestand", aldus Bernard Heens. Hij dankte tevens iedereen die had meegewerkt aan de realisatie.

De burgemeester besloot: "Het openstellen van het historisch patrimonium is een taak van de overheid. Het is tevens een hefboom voor de verdere toeristische ontwikkeling van Heuvelland".

Veel belangstelling.

Schepen van cultuur en toerisme Geert Vandewynckel: "Bayernwald heeft na 1 jaar reeds meer dan 30.000 bezoekers verwelkomd. De gemeente heeft als een van de eersten in Vlaanderen werk gemaakt van een globaal cultuurbeleid wat resulteerde in het cultuurbeleidsplan dat in mei 2003 voorgesteld werd. Dit houdt onder andere de zorg voor het cultureel erfgoed in". Hij verwees hierbij onder andere naar het initiatief 'Heuvelland Verbeeldt'.

De schepen vervolgde: "De combinatie erfgoed en landschap maakt een creatief aanbod mogelijk. Heuvelland streeft naar een concept met meerdere verhalen op meerdere punten zoals het bezoekerscentrum De Bergen, de site Bayernwald en de site Lettenberg en een aantal permanente tentoonstellingen (o.a. het Landbouwmuseum)". Hierbij werden vier fasen gedefinieeerd:

- de site Bayernwald (Duits verhaal)
- de site Lettenberg (Brits verhaal)
- de Kemmelberg (Frans verhaal)
- de realisatie van een tijdsvenster te Wijtschate

"De uitvoering kunnen we nooit alleen realiseren. We moeten de krachten bundelen met o.a het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, de Provincie, Toerisme Vlaanderen en de andere gemeenten uit onze regio", aldus de schepen.

Franky Bostyn, voorzitter / president ABAF.

Hij situeerde de Lettenberg (97 meter hoog) als een van de drie bergen naast de Kemmelberg en de Monteberg. Op de Kemmelberg was er een belangrijke Keltische vestiging van de 5e tot de 2e eeuw voor Christus. Kemmel lag tijdens Wereldoorlog I tot het voorjaar 1918 achter het Britse front. Het was een ideale observatiepost. In 1918 werd de Kemmelberg ingenomen door de Duitsers die hun opmars verder zetten tot aan de Scherpenberg. Ze vochten hier voornamelijk tegen Franse troepen.

"De Lettenberg is een Brits verhaal van 1914 tot het voorjaar 1918. De Britten hebben er een aantal ondergrondse hoofdkwartieren en commandoposten in de hellingen gegraven. In totaal zijn er op de Kemmelberg een 8-tal Britse sites. De belangrijkste ligt tussen het monument 'De Engel' en het 'Ossuaire Français', maar is niet toegankelijk. De bunkers werden gemaakt met Elephant Plates waarop beton gegoten werd. Er zijn zeer weinig foto's beschikbaar", aldus Franky Bostyn.

Hij vervolgde: "De erosie is een belangrijk probleem. We hebben de helling teruggebracht tot het loopvlak van 1917 en hebben 450 kubieke meter aarde weggevoerd. 3 bunkers zijn helemaal bewaard; van de 4e is alleen de voorgevel bewaard. In 1918 hebben de Duisters er een verbandpost geïnstalleerd. Op de Kemmelberg is er ook nog een Belgische bunker uit de jaren 1950. Ook hier zouden we een mooi verhaal kunnen realiseren".

Tot slot dankte hij iedereen die had meegewerkt en in het bijzonder de leerlingen van het VTI Ieper en de mensen van MobielAtelier van Huize Godtschalck uit Loker.

Minister Bourgeois was de laatste spreker. Hij begon met het citaat: "Vergeet je geschiedenis niet" en vervolgde: "Het specifieke oorlogserfgoed biedt kansen voor toerisme en recreatie. Het battlefieldtoerisme is een belangrijke nichemarkt. Zo telde het In Flanders Fields Museum in Ieper reeds meer dan 1.500.000 bezoekers sinds de opening in 1998. De Vlaamse regering biedt belangrijke financiële hulp bij de uitbouw van de sites (Bayernwald - 66.000 EUR en de site Lettenberg 8.200 EUR)".

Hij gaf ook enkele cijfers: "Het Toerisme in de landelijke Westhoek (zonder de kustgemeenten) is goed voor 2.600 arbeidsplaatsen. Het WO1 erfgoed trekt bij benadering elk jaar 350.000 bezoekers waarvan meer dan 200.000 verblijfstoeristen, goed voor een jaarlijkse omzet van 12,5 miljoen EUR". De minister kondigde ook aan dat hij voor de fase 3 en 4 die de gemeente Heuvelland wil realiseren meer dan 42.000 EUR heeft gereserveerd op zijn begroting 2005.

Tot slot bleef de minister even stilstaan bij het debat rond de doortrekking van de A19 en de site Pilkem Ridge. Hij pleitte voor behoedzaamheid en sereniteit waarbij we moeten opletten met ingrepen die het imago van Vlaanderen zouden kunnen beschadigen. Een radicale doortrekking is niet meer mogelijk, maar creativiteit is aangewezen.

De toespraken vonden plaats in de sporthal van het Jeugdvakantiehuis De Lork.

Daarna ging het te voet naar de site Lettenberg. Enkele soldaten in traditionele uniformen liepen voorop.

Burgemeester Heens en minister Bourgeois onthullen de infodrager.

Onder leiding van een enthousiate Franky Bostyn ging het daarna verder naar de site.

Een van de bunkers die versterkt werd met zandzakjes.

Aan het plafond kun je het beton opmerken. De Elephant Plates of 'olifantenplatyen' zijn niet meer aanwezig want deze werden na de oorlog gerecupereerd.

Deze bunker werd wellicht door de Duitsers als verbandpost gebruikt nadat zij in in het voorjaar van 1918 de Kemmelberg veroverden.

Een van de bunkers werd voorbehouden voor de vleermuizen. Hieronder een van de infodragers op de site.

De minister wordt geïnterviewd door de collega's van de lokale TV.

Ondanks tijdsnood bleef de minister luisteren naar Franky Bostyn.

Tot 1905 was er op de Lettenberg een molen. Dit infobord geeft meer informatie.

 

De site ligt langs het wandelnetwerk Heuvelland.

De infodrager langs de weg.

Een zicht van iets verder.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be