Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Herdenking wapenstilstand - Armistice - Pervijze - 11/11/2005

Het frontdorp Pervijze herdenkt jaarlijks op 11/11 zijn oorlogsslachtoffers op plechtige wijze. Hieronder een aantal foto's van de plechtigheden Deze jaarlijkse plechtigheid werd bijgewoond door een talrijke menigte, alsook opgeluisterd door ex-militairen en actieve militairen op vrijwillige basis. De oudgedienden dragen uit eerbied terug het uniform.

Pictures on Armistice Day at Pervijze (Diksmuide) on Friday, November 11 th, 2005.

Misviering in de Sint-Niklaas en Sint-Katharinakerk van Pervijze onde rleiding van priester Philippe Vindevogel, oud reserve-aalmoezenier, in aanwezigheid van militaire, burgerlijke en rechterlijke overheid.
" Opgeluisterd door het zangkoor Nicolas Pervisum.
" Opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare de Eendracht Pervijze.

Na de plechtigheid, bij het verlaten van de kerk werd een groet gebracht aan het brandraam ter herinnering aan soldaat Renaat De Ridder (+ Pervijze 28.10.1914). (O.L.Vrouwbeuk).

Burgerlijke plechtigheid aan het gemeentelijk oorlogsmonument der gesneuvelde soldaten en omgekomen burgers voor Groot-Pervijze (Lampernisse-Oostkerke-Pervijze-Stuivekenskerke).

Verwelkoming en toespraak door NSB-Voorzitter Adjt.-chef b.d. Roger Riekaert. Hieronder zijn toespraak:

Dag van herdenken, en van feestvieren. Dankbaar terugdenken aan de gebrachte offers voor de vrede. Feestvieren voor de relatieve vrede waarin we mogen leven.
60 jaar geleden , op 27 januari 1945, werden de concentratiekampen bevrijd. Een verschrikking, een kerkhof zonder graven. Soldaten, gehard door 4 jaren strijd, roepen uit nu pas te weten waarvoor ze al die jaren gestreden hebben. De hel stond te lezen op de gezichten van de mensen die we hebben bevrijd.

Nr. 185.497 in Auschwitz getuigt, Dhr. Marcel Durnez uit Gheluwe, nu 78 jaar oud. Amper 17 jaar was hij. Hij overleefde de hel, zijn twee broers niet. In juni 1943 opgeëist, gevlucht, 16 jaar oud, eind 1944 ontdekt, opgepakt samen met zijn twee broers, en in beestenwagons op transport naar Auschwitz, 4 dagen onderweg. Met een vulpen kraste men het Nr. 185.497 in zijn arm. Zijn twee broers komen om van slagen en ontbering. Op 20 april 1945, uitgemergeld slepen ze hem op dodenmars. Hij overleeft, toen hij thuis kwam wisten zijn ouders nog niet dat Daniel 21 , en Gilbert 23 jaar, omgekomen waren.

Zulke processen verwerkt men niet, de jaren hebben geen vat erop. De jeugd wordt er voortdurend mee geconfronteerd tot wat menselijke individuen in staat zijn, elke dag, 60 jaar na de bevrijding, wees waakzaam.

Ik hou mijn hart vast, als de president van Iran, openlijk en publiek verklaart dat de doelstelling van het moslimfundamentalisme is, Israel van de kaart vegen, vernietigen. Deze dictator van het ergste soort waant zich God, hij streeft er naar het werk van Hitler af te maken. Elk respect van elementaire mensenrechten ontbreekt hier. De vrije wereld kan dit niet tolereren, er is geen andere keuze. De kruisjes waarvan elk individueel naar U kijkt, zeggen tot U, "Mijn offer is toch niet tevergeefs geweest ?" Ik heb gestreden, opdat U in vrede zou mogen leven, ik was jong, mijn gelaat vervaagt, mijn idealen zijn jong gebleven, kijk mij aan, in de ogen, ik heb het offer gebracht van mijn jonge leven, vergeet dit nooit, tijd om de fakkel over te nemen. Onze OS worden oud, 50.000 zijn nog in leven, dit jaar hebben ze voor de laatste maal opgestapt in het Nationaal defilé in Brussel. Ze laten een beeld na van fiere soldaten. Wij hebben nog 3 oudstrijders in onze rangen.

Op 20 september 2005 is vredevol Dhr. Simon Wiesenthal in zijn slaap overleden. Hij was de man die als oud gevangene in de kampen, gezworen had dat hij deze misdadigers tegen de mensheid zou opsporen, en hun verdiende straf liet ondergaan. Bedankt Simon, voor wat U gedaan hebt voor de mensen, we hebben diep respect voor U. Onze 10 W.Vl. Mil kerkhoven, worden een na een mooi opgepoetst door Defensie, dank U collega's, de kerkhoven liggen er weer proper bij, onze oorlogsslachtoffers ter Ere.

Onze vrienden van het OLV. Hoekje in Oud Stuivekenskerke hebben een Koninklijke titel gekregen, beloning voor hun inzet en werk ter ere van de oorlogsslachtoffers, hartelijk proficiat.

In Diksmuide krijgen de oudstrijders waarvan de graven worden opgeruimd een blijvende centrale plaats op het kerkhof, met een monumentje ter nagedachtenis. Zouden ze weten dat ook bij ons vele oudstrijders rusten?Er is nogal wat te doen

in de media, men is op zoek naar de Grootste Belg aller tijden, mijn keuze is snel gemaakt, jammer dat ze niet vernoemd worden, dat zijn allen die hier rusten in Vl. Velden, ergens onder een stenen kruisje. want Niemand heeft grotere liefde als hij die zijn leven gaf voor de zijnen.
Een dag van herdenken, is nu even stil worden, en dankbaar in herinnering houden, wat hier in deze stenen werd gegraveerd,
Je kwam Je ging Een korte weg Een vluchtig spoor In t'aardse land. Vanuit Gods hand, tot in Gods hand.
Voor hen die onze vrijheid hebben betaald met hun jonge leven en rusten in onze aarde van de Federatie Pervijze, Militair als Burger
Onze gedachten gaan ook naar alle oorlogsslachtoffers, waar ook ter wereld, die gevallen zijn tijdens humanitaire zending en opdrachten.

Voor hen allen vraag ik U om tijdens de bloemenhulde de stilte te bewaren.

Na de bloemen neerlegging zullen wij bloemen brengen naar onze collega, de jonge Canadese piloot, hier gevallen voor onze vrijheid, ver van huis, maar zeker nooit vergeten. Ook Flying Officer C. A. LEE STEERE gevallen op 27 Mei 1940, en begraven op het kerkhof van Oostkerke, is in onze gedachten, hij was 29 jaar.

Na de plechtigheid nodigen wij U allen uit op de receptie in zaal "Ten Bercle"

Mag ik dan vragen aan de Heer Marc DEPREZ, Schepen en afgevaardigde van de Stad Diksmuide, bloemen te willen neer leggen, als symbool van onze dankbare erkentelijkheid.

Riekaert Roger
Adjudant Chef bd
Voorzitter

Bloemen door Marc Deprez, schepen Diksmuide, gevolgd door het Belgisch volkslied en de Last Post.

Herdenkingsplechtigheid aan het graf van the Canadian Pilot Officer J.A. Robertson. R.C.A.F. (+ Pervijze 29.11.1943).

Receptie aangeboden door de NSB - afdeling Pervijze in het ontmoetingscentrum Ten Bercle, gevolgd door een maaltijd n.a.v. de 11 novemberviering in de feestzaal van Het Druivenhof, Veurnestraat 22, Pervijze.

Dank aan Riekaert Roger, Voorzitter NSB/Pervijze voor de info en foto's.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be