Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

IJzertoren volledig digitaal - IJzertower digitalized - Diksmuide - 11/02/2006

Please find below a few pictures of the presentation of the project "Digital IJzertower museum" which was presented on 11/02/2006 at Diksmuide.

Op zaterdag 11 februari 2006 werd het project 'Digitaal IJzertorenmuseum' voorgesteld te Diksmuide. De 22 verdiepingen van de IJzertoren werden volledig gefotografeerd. En alle objecten in het museum werden geïnventariseerd, digitaal verwerkt en in een grote databank gestopt. Op de benedenverdieping staan voortaan een aantal computerschermen waarmee de bezoeker alle verdiepingen van de toren kan bekijken.

Tot op heden zijn slechts 7 verdiepingen met de lift te bezoeken. Dankzij dit project kunnen mindervaliden nu ook het ganse museum bezoeken. De toegankelijkheid werd dus zeer sterk verbeterd.

Het project werd uitgevoerd door de firma Curious uit Wakken (Bedrijfsleider David Peirs), de fotografie door Claude Dheedene en de programmatie door Filip Slaets (Firma Lasertek). David Peirs werd enkele weken geleden trouwens bekroond met de Innovatie-Award 2005 van de Provincie West-Vlaanderen.

Een interview voor de televisie: "Ik ben zeer tevreden dat ik nu ook de ganse IJzertoren kan bezoeken aan de hand van deze computerschermen".

Welkomstwoord door Walter Baeten, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. De voorzitter dankte iedereen die aan het project had meegewerkt. Het project kostte meer dan 130.000 EUR en kon dankzij de steun van Europa, Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen gerealiseerd worden. Het IJzerbedevaartcomité zorgde hierbij zelf voor een inbreng van 40.000 EUR.

De voorzitter kondigde ook aan dat de vredesactivist en wereldburger met West-Vlaamse roots Sir Bob Geldof inmiddels toegezegd had aanwezig te zijn op het vredesfestival 'Ten Vrede" op vrijdag 12 mei 2006.

Alle toespraken werden ook in gebarentaal omgezet.

Walter Baeten overhandigde de erepenning van de IJzertoren aan Norbert De Batselier (voorzitter van het Vlaams Parlement), aan Yves Leterme (minister-president van de Vlaamse regering),

aan Paul Breyne (gouverneur West-Vlaanderen, hier vertegenwoordigd door bestendig-afgevaardigde Jan Durnez)

en aan Geert Debaillie (burgemeester van Diksmuide).

In zijn tussenkomst besteedde bestendig-afgevaardigde Jan Durnez aandacht aan de rol van de provincie West-Vlaanderen rondom het thema 'Oorlog en Vrede'.

"We zijn in 1995 gestart met het 'Westhoek Vredespark', later 'Oorlog en Vrede in de Westhoek' en dit heeft een grote omvang genomen en een belangrijke impact op de regio. Denken we maar aan de ontwikkeling van het In Flanders Fields Museum, Talbot House te Poperinge en de vele andere initiatieven. Ook de IJzertoren haalt jaarlijks ruim 80.000 bezoekers en staat hiermee in de top van de bezochte musea", aldus Jan Durnez.

Hij vervolgde: "We hebben reeds veel gedaan en heel wat zaken zijn nog in ontwikkeling. Hierbij is de vredesgedachte steeds het belangrijkste. Ik stel vast dat het IJzerbedevaartcomité de laatste jaren heel wat dynamiek en creativiteit kent. Denken we maar aan het festival Ten Vrede en de vele tijdelijke tentoonstellingen."

Tenslotte benadrukte hij het belang van de toegankelijkheid van de informatie en het educatieve werk. Hierdoor kan de vredesgedachte verder verspreid worden.

Muzikaal intermezzo.

Daarna was het de beurt aan Ieperling Yves Leterme voor zijn toespraak. "Deze plek laat mij niet onverschillig. 20 jaar geleden werd het IJzermonument verheven tot memoriaal van de Vlaamse ontvoogding. Iedereen hoort thuis op de weide van de IJzertoren die een boodschap van vrede, verdraagzaamheid en vrijheid uitdraagt", aldus de minister-president.

"Het is zeer belangrijk dat iedereen kan participeren aan deze boodschap van actieve verdraagzaamheid, zowel fysiek als virtueel. Dit komt aan iedereen tengoede. Deze verdraagzaamheid is nodig op alle vlakken van het beleid. Ik citeer het initiatief van de databank toegankelijk Vlaanderen en de verdere uitbouw van de Vlaamse infolijn", aldus Yves Leterme.

Hij besloot met een een opmerkelijke politieke boodschap: "Vlaanderen vraagt ruimte voor een nieuwe staatshervorming. Wie hiertegen pleit, gekroond of niet, doet ons meer kwaad dan goed. Ik pleit voor een verantwoordelijk federalisme waar me meer impact hebben op het sociale vlak en ook inzake de vennootschapsbelasting. We hebben vandaag nood aan een open Vlaams 'wij-gevoel' in deze 'ik-tijd'.

Helga Stevens, Vlaams parlementslid en doof was bijzonder blij ook het 'woord' te kunnen nemen tijdens deze plechtigheid. "Wij zijn volwaardig lid van de maatschappij en moeten soms wat meer op onze rechten durven staan. Het begrip integrale toegankelijkheid moeten we zeer ruim interpreteren. Denken we maar aan onderschriften in verschillende talen, ondertitels en braillemaquetten. En ook de omgeving van het museum moet toegankelijk zijn", aldus de Gentse.

Laatste spreker in de rij was Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams parlement. "Als socialist en vrijzinnige is het voor mij niet eenvoudig om hier te staan. Maar Maurits Coppieters heeft me overtuigd van het belang van dit monument als symbool voor alle Vlamingen met een pluralistisch karaketer", begon hij.

"We hebben heel wat constructieve gesprekken gehad met het IJzerbedevaartcomité hetgeen resulteerde in het beleidsplan 2005 met een 20-tal projecten. Dit geheel heeft ons overtuigd. We waren in het verleden allemaal akkoord met het IJzertestament, maar dit had een actualisering nodig. De drie VVV's staan sinds 1991 voor vrede, verdraagzaamheid en vrijheid', aldus Norbert De Batselier.

Hij besloot met het volgende: "Het Comité heeft heel wat initiatieven genomen. De toren is mooier geworden. Elke Vlaming moet zich hier thuis voelen. Een statusquo voor Vlaanderen is hierbij uit den boze. Een aantal bevoegdheden moeten duidelijker worden en er moet ook meer efficiëntie komen".

De voorzitter kondigde tenslotte aan dat alle vergaderingen van het Vlaamse parlement voortaan live op groot scherm in de IJzertoren gevolgd zullen kunnen worden.

Onthulling van de gedenkplaat.

En een bezoek aan het virtuele museum.

Daarna ging het richting ingang

voor de onthulling van de braillemaquette.

Slechtzienden kunnen de verschillende onderdelen van het IJzertorencomplex betasten, horen uitleg en krijgen informatie op een aantal braillepanelen.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be