Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Onthaalsite Duitse begraafplaats / Welcome site german military cemetery - Langemark - 28/02/2006

Please find below some pictures of the presentation of the new welcome site to be build near the german military cemetery at Langemark.

Op dinsdag 28 februari 2006 werd de nieuwe onthaalsite nabij de Duitse militaire begraafplaats te Langemark officieel voorgesteld. De Duitse begraafplaats is ongetwijfeld één van de meest indrukwekkende oorlogssites in de Westhoek. Het is de laatste rustplaats geworden van meer dan 44.000 Duitse mannen die de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog niet overleefd hebben. Westtoer schat dat jaarlijks tussen de 80.000 en 90.000 mensen deze site bezoeken.

Toelichting door Luc Maddelein.

De graafwerken zijn net gestart voor de bouw van het onbemand onthaalpaviljoen in open lucht en de aanleg van een parking. Deze onthaalinfrastructuur wordt landschappelijk gezien zoveel mogelijk geïntegreerd in de tuin- en landschapsarchitectuur van de begraafplaats zelf.

Het perceel dat hiervoor werd gekozen is het glooiend stuk dat zich bevindt rechts naast de begraafplaats. Het perceel heeft een oppervlakte van ± 3.200 m² en wordt rechts begrensd door een weg en de vallei van de Steenbeek. Aan de linkerkant sluit het aan op de begraafplaats.

Strooien van zakjes met bloemen- en graszaad die symbolish de start van het project betekenen. Een symbool voor de samenwerking tussen alle mensen van goede wil, die door hun samenwerking dit unieke project mogelijk hebben gemaakt.

Daarna ging het richting gemeentehuis van Langemark voor een aantal toespraken.

Verwelkoming door burgemeester Alain Wyffels die allen dankte die meegewerkt hebben om het project mogelijk te maken.

Toelichting door schepen Luc Maddelein. "Een belangrijke Britse krant besloot enkele jaren geleden haar mooi artikel met de zin: 'Erg jammer dat de bewegwijzering naar de plaatselijke voetbalclub een stuk beter is dan de bewegwijzering naar deze unieke site'", aldus de schepen.

"In 2002 voerde Westtoer een bezoekersenquête uit. Enkele conclusies: 40% van de bezoekers klaagde over de matige tot slechte bewegwijzering naar de site; 60% zou een beter historische duiding op prijs stellen; 45% opteerde voor een eductaief centrum, er zijn geen sanitaire voorzieningen, ...", aldus Luc Maddelein.

Gedeputeerde Perty geeft uitleg bij het project "Oorlog en Vrede in de Westhoek". Hij citeerde de vele sites en relichten die publiekelijk ontsloten werden en ingepast werden in het netwerk. Hij was bijzonder verheugd in de aanwezigheid van de buurgemeenten.

Toelichting door de architect bij de inplanting van de site.

Robert Missinne geeft toelichting bij de drie thema's die inhoudelijk uitgewerkt zullen worden:

1/ het uitbreken van de oorlog;
2/ de eerste gasaanval uit de geschiedenis van 22 april 1915;
3/ en de begraafplaats zelf.

Tot slot minister Geert Bourgeois die verwees naar de film "Merry Christmas" die op het laatste Gentse filmfestival werd getoond en verwees naar het waar gebeurde kerstverhaal van 1914.

"De laatste jaren is er een zeer grote belangstelling voor de oorlog. Er verschijnen vele boeken. Vergeten we onze geschiedenis niet. Ook daar ligt een rol voor het oorlogs- en vredestoerisme", aldus de minister. Hij vervolgde: "Toerisme Vlaanderen heeft 13 projecten gesteund in de Westhoek. Het project in Langemark kan rekenen op een steun van 285.000 EUR. Ik kijk met belangstelling uit naar de bevindingen van het bezoekersonderzoek dat Westtoer binnenkort zal starten. Deze conclusies moeten aangeven wat prioritair is voor de toekomst".

Hij besloot als volgt: "We mogen niet vergeten dat hier in Langemark duizenden mensen sneuvelden. Vrede kent een hoge prijs. Herinneren en leren, daar gaat het hem om".

Dankwoord door Horst Höwe, de vertegenwoordiger van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: "Ons aantal leden is sterk gedaald zodat we onze financiële bijdrage moesten beperken. Ik dank dan ook in het bijzonder iedereen die een extra inspanning heeft gedaan om dit project mogelijk te maken. Dankzij de nieuwe infrastructuur kan het bezoekersaantal volgens mij nog verder stijgen".

Zo zal de site eruit zien. De zwarte onthaaltunnel met zicht op de bunkers op de begraafplaats, de parkeerplaats links onderaan en het bloemenveld langs de begraafplaats.

Een aantal mensen uit Poelkapelle stelden hun nog te realiseren tankproject voor aan de minister. Ook hier kunnen we dus naar uitkijken.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be