Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Overlijden Koning Albert I herdacht / Remembering death King Albert I - Veurne - 17/02/2006

Please find below a picture of the ceremony which remembered the death of King Albert I on February 17th, 1934. The ceremony took place at the town hall of Veurne.

Op initiatief van het stadsbestuur van Veurne werd op vrijdag 17 februari 2006 voor de 72ste keer een erewacht gehouden nabij het borstbeeld van Koning Albert I in het Landhuis op de Grote Markt.

De vertegenwoordigers van het college van burgemeester en schepenen, het OCMW, de lokale politie, de vaderlandslievende verenigingen en het Rode Kruis verzamelden omstreeks 17u30 in de vroegere zittingszaal van de Rechtbank van Eerste Aanleg in het Landhuis. De erewacht werd gehouden van 17u45 tot 18u00. De klokken van de beiaard van de Sint-Niklaaskerk gaven het begin- en eindsein.

Na het kwartier stilte volgde de toespraak van mevrouw Anne Dequidt, eerste schepen van de stad Veurne, die de goede traditie van deze jaarlijkse herdenking aankondigde.

Veurne heeft in het verleden een bijzondere band gehad met deze vorst, die wij het langst 'onder ons' hebben gehad. Vier jaar heeft deze Koning-Soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog in Bachten de Kupe verbleven. Vier jaar lang was het hoofdkwartier van het Belgisch leger in onze stad gevestigd. Uit respect werd de 'Albertzaal' naar onze Koning genoemd.

Op 28 januari 1920 ontving hij er de Franse president Poincaré, ter gelegenheid van de toekenning van het Franse oorlogskruis met palm aan onze stad. Ter gelegenheid van 100 jaar onafhankelijkheid van België bezocht hij opnieuw onze stad en bracht hij hulde nabij de buste van Karel Cogge, de Veurnaar die hij tijdens de IJzerslag geridderd had.

Op 17 februari 1934 overleed deze vorst na een tragisch ongeval tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby; het bergbeklimmen. De mensen die dit alles bewust hebben meegemaakt, zijn vandaag niet zo talrijk meer. De aanwezigen vertegenwoordigen hen dan ook en op hen rust de taak om deze Koning en wat hij voor ons land en onze stad betekend heeft, levendig te houden.

Na deze passende hulde werd aan de aanwezigen een receptie aangeboden.

Dank aan José Clauw voor de info en foto.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be