Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Jaargetijde oudstrijders / Annual commemoration - Lampernisse - 02/07/2006

Naar aanleiding van de kermis vond in de kerk van Lampernisse op zondag 2 juli het jaargetijde plaats voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen. Hieornder een aantal foto's.

Please find below some pictures of the annual commemoration for the military and civil victims of World War I and II. The commemoration took place at the church of Lampernisse (part of Diksmuide).

De eucharistieviering wordt opdragen door E.H. Philippe Vindevogel.

Bloemenhulde aan de gedenkplaat voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers van Lampernisse.

Gelegenheidsrede jaargetijde oorlogsslachtoffers in Lampernisse op 02 juli 2006:

Geachte aanwezigen, beste vrienden,

Zopas hebben wij tijdens een uurtje bezinning, in stilte en gebed even teruggedacht aan al die mensen die het slachtoffer geworden zijn van de oorlogsgruwel, zowel militair als burger, met dank aan Priester Philippe voor deze momenten van stille ingetogenheid.

We bevinden ons hier bij de herinneringsplaat der oorlogsslachtoffers in de kerk van Lampernisse, zoals bekend een van onze vier deelgemeenten der Federatie Pervijze. Straks leggen wij hier op deze plaats bloemen neer, hun namen staan immers gegrift in deze herdenkingsplaat. Maar er is meer dan alleen deze namen, niet voor hen alleen staan we hier, onze gedachten zijn bij allen die hier gevallen zijn in de mooie velden van Vlaanderen stilste dorp Lampernisse.

Wanneer we even een blik werpen op het kerkhof hier rond deze Kerk, dan stellen we vast dat velen die het slachtoffer geworden zijn hier hun laatste rustplaats hebben gevonden. Vergeten wij niet dat hier op de weg naar Oostkerke aan de vaart nabij de Molenbrug zich het Veldhospitaal bevond "Sint Jansmolen" een naamsteen herinnert aan deze plaats, een voorpost op 1 km van het eerste loopgravennet, op 2,5 Km van de Dodengang, waar de zwaar gewonde makkers werden aan en afgevoerd, en waar zo velen ondanks de goede zorgen het niet hebben gehaald.

Ik zie een oeroud ijzeren kruisje staan, met afgeblakerde opschrift, treurig vergeten door iedereen, ik lees DESERANO Jules,1877-1914, vluchteling WO I, samen met zijn schoonbroer op slag gedood door een inslaande obus.

Ook WO II heeft zijn tol geëist, achteraan op het kerkhof bevindt zich de laatste rustplaats van twee burgerslachtoffers, Dhr. Alfred HERREMANS & Dhr. Louis NEDERS, beiden slachtoffer op 29/05/1940, vluchtelingen, stil en vergeten rusten ze hier.

Ook Sergeant CAESTEKER Marcel, teruggebracht naar huis uit het verre korea, Chatcol op 09 maart 1953 lezen we, waar hij sneuvelde op het veld van eer. Noch wat dichter aan de ingang lezen we Pieter WINTEN .

Pieter is één van de slachtoffers van het drama dat zich afspeelde in de nacht van 01 op 02 december 1914. Toen bestookten de Duitse 210 mm kanonnen vanuit Woumen in alle hevigheid Lampernisse. Op dat ogenblik bevinden zich 2 Compagnies van het 23e Alpijnse jagers, Franse militairen, samen met nog talrijke makkers en enkele Belgen in de kerk van Lampernisse, hier op deze plaats. De kerk wordt getroffen door een obus en stort in, 80 mannen liggen onder het puin begraven, velen kunnen gered worden, maar de tol is echter groot, 51 doden. In een massagraf worden ze met 45 begraven aan de ingang van de kerk. Daarbij 2 Belgen Capt Verbeck en Sdt Pieter Winten.

Voor hen allen, en de vele onbekenden, leggen we bloemen neer, ze zijn een teken van onze eerbiedige dankbaarheid voor de gebrachte offers, Wij zullen hen nooit vergeten
Mag ik dan vragen aan --------- bloemen te willen neerleggen in ons aller naam

Klaroener Last Post aub

Riekaert Roger
Voorzitter

Daarna volgde een receptie.

Dank aan Roger Riekaert voor de info en foto's.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be