Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Tentoonstelling / Exhibition - Pervijze - 01/07/2006

Toen in augustus 1914 de ‘Groote Oorlog’ uitbrak, had niemand kunnen vermoeden welke tragische gevolgen dit internationale conflict zou hebben voor België in het algemeen en de Westhoek in het bijzonder.

Tegen half oktober 1914 werd het duidelijk dat het kleine stukje België gelegen achter de IJzer, in het oog van de storm zou komen te liggen toen de uitgeputte Belgische strijdkrachten zich hergroepeerden aan de IJzerboorden. Van Nieuwpoort tot Diksmuide, vocht ons leger met behulp van Franse strijdkrachten een dagenlange heroïsche strijd tegen de Duitse overmacht. Wat niemand verwacht had werd echter waarheid: ze konden standhouden tot de sluizen te Nieuwpoort werden opengezet waardoor de Duitsers zich dienden terug te trekken tot achter de IJzer.

De prijs was echter extreem hoog: duizenden jonge mannen sneuvelden tijdens de IJzerslag in de tweede helft van oktober 1914, vele dorpen werden met de grond gelijkgemaakt waaronder ook Pervijze, Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse. Het IJzerfront liep vast voor vier lange oorlogsjaren waarin nog velen de dood zouden vinden. Pas in 1919 kon de onfortuinlijke bevolking druppelsgewijs terugkeren om aan de heropbouw te beginnen.

Deze permanente en gratis tentoonstelling wil een impressie geven van welke de gevolgen waren van deze oorlogsjaren voor onze vier dorpen, voor dit deel van de Belgische sector, zowel op militair als burgerlijk vlak.

Op zaterdagnamiddag 1 juli 2006 werd de tentoonstelling geopend.

Please find below some pictures of the opening of the permanent exhibition at Pervijze.

De tentoonstelling kun je bezoeken in het OC Ten Bercle.

Van links naar rechts: schepen Marc Deprez, Chris Vandewalle, Herman Declerck en Roger Riekaert.

Roger Riekaert, voorzitter NSB afdeling Pervijze.

Hierbij zijn toespraak:

Gelegenheidstoespraak opening EXPO Herdenkingscomité Pervijze op zaterdag 01 juli 2006

Geachte aanwezigen
Beste Vrienden,

Met veel genoegen, en een beetje fierheid, mag ik U namens het Herdenkingscomité Federatie Pervijze, en zijn medewerkers, hartelijk welkom heten op deze opening, uw talrijke aanwezigheid is voor ons de stimulans om dit monnikenwerk verder te zetten.

Deze tentoonstelling omvat vijf hoofdthema's, en dit zowel wat betreft WO I & WO II.

  1. Hoe leefden in onze Federatie de dorpelingen voor de oorlog
  2. De eigenlijke mobilisatie , IJzerslag , tussen 18 oktober en 01 november 1914.
  3. De stabilisatie periode na de slag, zeg maar inkwartiering en vier jaar durende stellingoorlog, althans voor wat betreft WO I
  4. De periode na de oorlog, terugkeer en heropbouw van onze dorpen
  5. De 18 daagse veldtocht van 10 tot 28mei 1940, voorafgegaan door de zware mobilisatieperiode van velen.

Deze permanente en gratis tentoonstelling wil een impressie geven van de gevolgen der oorlogsjaren voor onze vier dorpen, zowel op militair als burgerlijk vlak waren ze ingrijpend. Op onze manier willen we bijdragen tot het in stand houden van de herinnering aan deze droeve periode.

De tentoonstelling wordt enerzijds volledig vernieuwd, zo spreken wij nu nog alleen van onze Federatie Pervijze, omvattende Lampernisse-Oostkerke-Pervijze-Stuivekenskerke, en anderzijds breiden we de tentoonstelling ook uit met achtergrondinformatie over de gesneuvelden op ons grondgebied. Ook aan WO II wordt gewerkt.

Een register, verre van volledig, met reeds de namen en gegevens van bijna 2500 gesneuvelden op het grondgebied van onze Federatie, alsook de tot op heden achterhaalde Gemobiliseerde, staat ter beschikking van elke bezoeker, wij hopen dat het nu op zijn plaats blijft, zodat U het ten allen tijde kan raadplegen. Het is als het ware een persoonlijk verhaal van zij die het hebben meegemaakt, een soort trieste balans, een vingerwijzing naar onze generatie en vooral onze jeugd, die er kan de nodige lessen uittrekken, en begrijpen dat Vrede niet zo vanzelfsprekend is als men het graag laat uitschijnen, maar het resultaat van onnoemelijk lijden en gebrachte offers, en vooral van waakzaam blijven.

Deze opening is slechts een start, daarom vragen wij aan iedere bezoeker of hij ons kan helpen in de moeilijke opsporing naar historische documenten, naar uw voorouders, broers, vaders, opa's, we zijn U dankbaar voor elke kleine inbreng, natuurlijk krijgt U de ter beschikking gestelde documenten altijd terug. Het zal U opvallen dat slechts één van de drie deelgemeenten is afgewerkt, troost U beste vrienden van Lampernisse en Stuivekenskerke, een groot deel documenten is reeds klaar om te verwerken, alleen we beschikken nog maar over één bord, maar dat komt in orde, we zijn U niet vergeten. Onze enige bedoeling is dan ook deze mensen die het meegemaakt hebben in ere te houden, en nooit de gebrachte offers te vergeten.

Tenslotte wil ik danken

In de eerste plaats Dhr. Herman Declerck, ere wie ere toekomt, die bergen verzet om deze tentoonstelling historisch mogelijk te maken, monnikenwerk zeer gedreven en sterk gemotiveerd, hij is de beheerder en maker van onze prachtige website, samen met Chris Vandewalle, onze archivaris van Stad Diksmuide, die op de juiste plaats zit om te helpen zoeken.

De Dorpsraad "Pervijze Aktief", en de Heemkring "Rond den Beverinck" die altijd klaar staan om bij te springen, onze stille medewerkers.

Onze sponsors, die zonder veel gezaag onmiddellijk klaar stonden om een Financieel ruggesteuntje te geven, want het kost handenvol geld, ze zijn terug te vinden op onze Website en aan de ingang van de zaal.

Monique, onze bezige bij, die elke dag de toegang opent, en s'avonds trouw weer afsluit.

De mensen achter de schermen, die zich inzetten om ons straks te laten genieten van een koel en mooi geserveerd pintje, ze worden te dikwijls vergeten.

De stad Diksmuide, die wel geen cent financiële steun verleent, maar de zaal ter beschikking stelt, zonder dewelke dit project onmogelijk zou zijn.

U allen , die hebben bijgedragen door het ter beschikking stellen van documenten, uw verhaal, foto's bidprentjes, overlijdensberichten, zakboekjes, brieven,enz dank voor het vertrouwen, altijd ben ik welkom als ik weeral eens kom zagen.

En mocht ik al iemand vergeten zijn, wees dan niet ontgoocheld, want ook naar U gaat onze dank.

Ik wil nog kwijt dat U voor historische uitleg bij de beelden, het best beroep kunt doen op Herman & Chris, die uvolgaarne alles zullen uitleggen, ze staan voor U klaar, ook liggen formulieren ter beschikking waarop U uw problemen in verband met opsporing naar bepaalde personen kan opschrijven, er zal altijd werk van gemaakt worden, en een antwoord op uw vragen zal volgen. Vergeet tenslotte niet om even tijd te nemen om ons suggestieboek te tekenen, en voor hen die vinden dat het goed is, een beetje kleingeld kan U altijd deponeren in onze bus aan de ingang, het helpt ons verder werken.

Zo, lang genoeg geduurd, de bar is open, (maar niet allemaal tegelijk) laat ons een glas heffen onder vrienden, op hopelijk Nooit geen Oorlog meer, Ik dank u.

Riekaert Roger
Voorzitter

Veel belangstelling.

Samen een kaart bekijken.

Niet alleen de Eerste Wereldoorlog, maar ook de Tweede Wereldoorlog komt aan bod op deze tentoonstelling. Je vindt er info over de gemeenten Pervijze, Lampernisse, Oostkerke en Stuivekenskerke. De tentoonstelling wordt nog continu bijgewerkt.

Roger Riekaert stuurde ons ook nog een aantal foto's:

Meer info vind je op de website van de organisatie.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be