Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Herdenking wapenstilstand - Armistice - Pervijze - 11/11/2006

Het frontdorp Pervijze herdenkt jaarlijks op 11/11 zijn oorlogsslachtoffers op plechtige wijze. Hieronder een aantal foto's van de plechtigheden Deze jaarlijkse plechtigheid werd bijgewoond door een talrijke menigte, alsook opgeluisterd door ex-militairen en actieve militairen op vrijwillige basis. De oudgedienden dragen uit eerbied terug het uniform.

Pictures on Armistice Day at Pervijze (Diksmuide) on Friday, November 11 th, 2006.

Misviering in de Sint-Niklaas en Sint-Katharinakerk van Pervijze in aanwezigheid van militaire, burgerlijke en rechterlijke overheid.
" Opgeluisterd door het zangkoor Nicolas Pervisum.
" Opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare de Eendracht Pervijze.

Burgerlijke plechtigheid aan het gemeentelijk oorlogsmonument der gesneuvelde soldaten en omgekomen burgers voor Groot-Pervijze (Lampernisse-Oostkerke-Pervijze-Stuivekenskerke).

Verwelkoming en toespraak door NSB-Voorzitter Adjt.-chef b.d. Roger Riekaert. Hieronder zijn toespraak:

Dag van herdenken en van feestvieren. Herdenken van de gebrachte offers, feestvieren om de wapenstilstand en de herwonnen VREDE Het is precies 88 jaar geleden dat een einde kwam aan de grootte oorlog, en 61 jaar einde van de 2ewereldoorlog. Elk jaar wordt de herwonnen vrede voor beide oorlogen herdacht op 11 November.

November is voor velen onder ons de enige keer per jaar dat wij nog bij de laatste rustplaats van vrienden en familie komen. Loop dan tegelijk even langs de witte zerkjes waaronder de soldaten liggen. Hoeveel jonge mensen, sommigen uit verre landen, werden naar onze streek gesleurd, om nooit meer naar huis te keren. Ze rusten nu onder een van die witte zerkjes, al dan niet bekent, de stille getuigen van een rampzalige tijd .Leren uit het verleden doet de mensheid niet, of toch heel moeizaam.

Oorlog en geweld behoren jammer genoeg nog altijd tot het alledaagse in onze wereld. En tot de jeugd durven wij zeggen. Daarom is het zo belangrijk ons regelmatig te bezinnen, en te herinneren, aan wat vroeger is gebeurd. Het is deze herinnering en kennis, die ons de weg moet wijzen naar een duurzame Vrede

Een oorlogskerkhof, een oorlogsmonument met al zijn namen, van eender welke natie, is een waarschuwing voor ons allen. Elk monument, elk soldatenkruisje, is een vingerwijzing, mensen die zonder oorlog niet op deze wijze hadden moeten sterven. Oorlogsgraven zijn de grootste leraars voor de Vrede.

Mogen onze nakomelingen nooit meer geconfronteerd worden met de gruwelen van oorlogen. Wij herdenken vandaag allen, militair & burger, die het slachtoffer zijn geworden, in het bijzonder in onze Federatie, Lampernisse-Oostkerke-Pervijze-Stuivekenskerke, gisteren werden lichtjes geplaatst op deze kerkhoven, als teken van onze dankbaarheid.

Wij denken speciaal aan onze leden en sympathisanten die ons dit jaar ontvallen zijn. Mevr. Vandenbussche Maria ( Wed Gaston Gouwy ) + 09 juli 2006

Wij vergeten ook zij niet, die ingezet worden in de humanitaire opdrachten waar ter wereld,soms ten koste van hun jonge leven, onze jongens in Libanon, Afghanistan, Kosovo. enz, om er de Vrede te helpen handhaven

Wij willen hen niet vergeten. Niemand van deze jongens verdient dit. Zolang we leven zullen we af en toe eens langskomen. Zolang er iemand komt ben je niet echt dood. Dood ben je slechts dan, als je bent vergeten. Daarom deze Wapenstilstandsherdenking.

Donker wolkt de Hemel over de graven der soldaten.
Donker staat Gods gebod over de doden van de oorlog
Hel echter, licht de Hemel over de rijen soldaten kruisen.
Heller nog licht hun troost, God heeft het laatste woord.

Voor hen allen vraag ik dan tijdens de bloemenhulde een minuut stilte te bewaren.
Na de bloemen neerlegging zullen onze vrienden Militairen, en wij allen samen, bloemen brengen naar onze collega, de jonge Canadese piloot, hier gevallen ver van huis en thuis, maar zeker niet vergeten.

RIEKAERT Roger
AdjtChef bd
Voorzitter

Receptie aangeboden door de NSB - afdeling Pervijze in het ontmoetingscentrum Ten Bercle.

Dank aan Riekaert Roger, Voorzitter NSB/Pervijze voor de info en foto's.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be