Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Schenking / Donation Talbot House - 09/09/2006

Please find below some pictures of the donation of two historic items to Talbot House at Poperinge on Saturday, September 9th, 2006.

Op zaterdag 9 september 2006 bracht dominee Bertrand Olivier van All Hallows-by-the-Tower, de Londense kerk waar de stichter van Talbot House, Tubby Clayton, van 1922 tot 1962 pastoor was, enkele uiterst waardevolle historische stukken terug naar Talbot House. Het betreft de gegraveerde verguld-zilveren kelk en zilveren hostieschaal die in Talbot House gebruikt werden tijdens WO I, alsook een zilveren hostiedoosje waarmee Clayton aan het front de communie uitdeelde. De plechtige overhandiging vond plaats ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Vrienden van Talbot House’, gevolgd door de traditionele ‘garden party’.

Reeds in 1920 getuigde Clayton over de kelk van Talbot House: “ze draagt de meest heilige herinneringen met zich mee Ze werd mij, samen met een hostieschaal, nagelaten door mijn oom, Canon Ernest Clayton van Oxford, die vroeg in de oorlog overleed. Ik nam ze mee naar Poperinge eind 1916. Op haar voetstuk kun je lezen: ‘Ze werd gezien door meer dan 5000 broeders – sommigen zijn ingeslapen.’ Feit is dat het vermelde aantal ver van de werkelijkheid staat. Wellicht zo’n 25.000 man zijn hier te communie geweest. Velen onder hen gingen vrijwel onmiddellijk hun dood tegemoet.”

Veel belangstelling voor de overhandiging.

Dominee Bertrand Olivier van All Hallows-by-the-Tower geeft toelichting bij de teruggave van de stukken.

In dit doosje zitten de kelk en de hostieschaal.

De dominee leest de inscripties op de kelk en hostieschaal.

De voorzitter van Toc-H dankt de dominee voor de teruggave van de unieke stukken.

Hij dankt ook alle leden van het bestuur van de Friends of Talbot House voor hun aanwezigheid en hun steun aan de werking van de organisatie.

De hostieschaal.

De schenking is bijzonder belangrijk omdat de stukken onlosmakelijk verbonden zijn aan Talbot House, zoals uit de gegraveerde opschriften blijkt, en dus een historische betekenis hebben. Bovendien kan een mogelijke presentatie ervan in de zolderkapel - hun originele “thuis” – een belangrijke meerwaarde bieden voor de duizenden bezoekers. Meteen kunnen ook de verhalen die aan deze stukken verbonden zijn nu ‘tastbaar’ gemaakt worden.

De kapel in Talbot House.

De kelk en hostieschaal naast de bijbel.

De dominee plaatst de kelk en de hostieschaal op het altaar in de kapel van Talbot House.

Twee foto's van de 'Chaplain's Room'.

Nog enkele foto's van de garden party van de Friends of Talbot House. Thee en koekjes, geserveerd door leerlingen van het Technisch Instituut Heilige Familie in Ieper.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be