Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Remembrance - Ploegsteert - 09/08/2006

Op woensdag 9 augustus 2006 hielden de Vrienden van het In Flanders Fields Museum een Remembrance te Zillebeke. Deze herdenkingen hebben tot doel elk jaar enkele gesneuvelden te huldigen op de datum van hun overlijden. Zo willen ze de vele anonieme namen op de gedenkstenen een "gezicht". Men luistert naar het persoonlijke verhaal en betuigt zijn respect door een kransnederlegging en het spelen van de Last Post.

The aim of these remembrances is to mark our respect to some of the fatal casualties on the date of their death. Therefore the numerous anonymous names on the headstones are personalised. We listen to his (or her) personal history and pay our respect by laying a wreath and playing the Last Post.

Woensdag 9 augustus 2006 om 19.00 u.:
Henry White
Private No. 717 8th Durham Light Infantry
+ Killed in action 9 August 1915
Ploegsteert Memorial, Ploegsteert

Toelichting bij het leven van Henry White door Gilbert Ossieur.

Private Henry White werd geboren in februari 1891, in Greencroft, County Durham. Hij was de tweede zoon van Annie en Ernest White, een mijnwerker. Henry ging vanaf zijn 12 jaar werken in de mijn.

Op 17-jarige leeftijd trad hij toe tot de Territorial Defence Force als gewoon soldaat. Hij was 1,65 m. groot en diende bij de 'E' Company in the Drill Hall te West Pelton, bij Chester-le-Street.

Hij zette zijn dienst verder bij de Territorials, trainde in de weekends en tijdens jaarlijkse kampen tot aan de oorlogsverklaring op 4 augustus 1914. Toen werd zijn bataljon en divisie onder de wapens geroepen en nam verdedigende posities in aan de noord-oost kust van Engeland. De training werd opgedreven en ze werden beter uitgerust, tot de divisie voor de dienst opgeroepen werd naar het continent in april 1915.

Het bataljon kwam aan in Boulogne op 20 april 1915 en begaf zich naar de Divisional Assembly Area rond Cassel/Steenvoorde. Het was de bedoeling dat de divisies hier zouden trainen en zich voorbereiden om de Britse eenheden in de loopgraven te vervoegen.

Evenwel, op 22 april 1915 gebruikten de Duitsers gifgas tegenover de Franse troepen ten noordoosten van leper en veroorzaakten grote verliezen: de overblijvende troepen kwamen onder extra druk te staan en reserve-eenheden werden opgeroepen om de bressen te dichten. Zodoende werden de infanterie-eenheden van de pas aangekomen en onvoldoende getrainde en onervaren Northunbrian Division ingezet.

Op 25 april om 3.30 u. bevond het 8e bataljon, en ook private White, zich bij Boetleer Farm op 's Graventafel Ridge om de bedreigde Canadese troepen te ondersteunen. Er waren grote verliezen in de hevige gevechten tot de 26e april, toen de overlevenden werden bevolen zich terug te trekken. Op het eerste zicht kwamen slechts 6 officieren en 140 andere manschappen van het bataljon aan in Verlorenhoek. Henry White werd opgenomen in een Casualty Clearing Station voor tandverzorging en reuma en keerde naar het bataljon terug op 9 juni.

Het 8e bataljon DLI bleef in de Ypres Salient tot de 20e juni, toen de divisie verplaatst werd naar de sector rond Kemmel.

De periode in Kemmel verliep rustig en op 16 juli vertrok het bataljon naar Armentières. Hier werden ze ingezet voor routine opdrachten in de loopgraven, afgewisseld met rustperiodes in en rond Armentières.

Op 8 en 9 augustus bemanden ze een loopgraaf in l'Epinette. Henry White en zijn compagnie waren in de ondersteunende loopgraaf. Ze werden bestookt door hevig vijandig vuur en volgens de oorlogsdagboeken van het bataljon viel er slechts één slachtoffer die nacht: Private H. White van de 8th Durham light lnfantry.

"9.8.15: Monday. 6th DLI at Asylum, 8th in the trenches. Soon after 2 am there was a very heavy bombardment to the north. At 3.15 om Germans opened artillery fire against our lines which lasted until 4.15 am. No damage was done and we only suffered one casuatty, Pte White, 'A' Company. The rest of the day passed quietly."

Hij werd in de nabijheid begraven, maar door de hevige beschietingen werd het graf vernield en Henry White heeft geen gekend graf meer. Zijn naam is gebeiteld in het Ploegsteert Memorial voor de vermisten.

Verwanten
Henry White huwde met Alice in 1910. Hun oudste zoon was John, geboren in oktober 1913 en onze vader (grootvader) Henry, werd geboren in november 1915, na de dood van zijn vader. Henry's broer John, die ook als mijnwerker werkzaam was vanaf zijn 12e, ging eerst bij het 8th Battalion Durham Light lnfantry, maar werd daarna overgeplaatst naar het 2nd Battalion Yorks and Lans Regiment. Hij was in dienst van zijn bataljon toen hij vermist werd op 13 oktober 1916 in Le Transly in de streek van de Sornme. Ook hij heeft geen gekend graf en wordt herinnerd op het Thiepval Memorial.

Harry White, grandson of Henry White

Mss Harry White

Private Henry White was born February 1891, at Greencroft, County Durham. He was the second son of Annie and Ernest White, a coal miner. Henry worked in the coal mines from the age of 12. He joined the newly formed Territorial Defence Force as a private soldier on 16th April 1908, aged 17. He was 5'5" in height and served with 'E' Company at the Drill Hall at West Pelton, near Chester-le-Street. His service continued with the Territorials, training at weekends and at annual camps until the declaration of war in August 1914, when his Battalion, with the Division, was calted to arms and took up defensive positions along the north-east coast of England. Training was intensified and re-equipping took place until the Division was called to serve overseas in April 1915.

The Battation arrived in Boulogne on the 20th April 1915 and moved to the Divisional Assembly Area around Cassel/Steenvoorde. lt was intended that the Divisions should spend time there training and preparing to join British units in the trenches. However, on the 22nd April 1915, the Germans released a poison gas in front of French troops to the north-east of Ypres causing many casualties: the remaining troops came under extra pressure and reserve units were called up to plug the gaps. It soon became necessary to introduce infantry units of the newly arrived inadequatety trained and inexperienced Northumbrian Division.

At 0330 am on the 25th April the 8th Battalion, including Private White, found themselves at Boetleer Farm on Gravenstafel Ridge in support of beleaguered Canadian troops. Many casualties were sustained in the heavy fighting until on the 26th April the survivors were ordered to withdraw. At first count only 6 officers and 140 other ranks of the Battation arrived at Verlorenhoek. Henry White was admitted to a casualty clearing station on the 20th May for dental treatment and rheumatism, returning to the Battalion on the 9th June. The 8th Battation DLI continued to serve in the Ypres Salient until the 20th June, when the Division moved to the Kemmel Sector.

A period of service at Kemmel would seem to be uneventful for Henry White before the Battalion moved to Armentieres on 16th July. Here the Battalion undertook routine trench duties interspersed with rest periods in and around Armentieres.

On the 8/9th August, the Battalion occupied trenches at l'Epinette. Henry White and his Company were in the support trench. They were subject to heavy enemy artillery fire, and according to the Battalion War Diaries, the Battalion suffered onty one casualty that night. This was Private H White of the 8th Durham light lnfantry.

Extract from War Diaries 1 /8th Durham Light lnfantry

"9.8.15: Monday. 6th DLI at Asylum, 8th in the trenches. Soon after 2 am there was a very heavy bombardment to the north. At 3.15 am Germans opened artillery fire against our lines which lasted until 4.15 am. No damage was done and we only suffered one casualty, Pte White, 'A' Company. The rest of the day passed quietly."

He was reported to have been buried nearby but the grave did not survive subsequent fighting over this area and Henry White has no known grave. His name is inscribed and commemorated on the Ploegsteert Memorial to the missing.

Family
Henry White was married to Alice in 1910. Their first son John was born October 1913 and our father/grandfather, Henry, was born in November 1915 after the death of his father. Henry's brother John, who also worked as a miner from the age of 12, joined initially the 8th Battalion Durham Light lnfantry, but eventually was transferred to the 2nd Battalion Yorks and Lancs Regiment. He was serving with this Battalion when he was lost in action on the 12th October 1916 at Le Transloy in the Somme Sector. He, too, has no known grave and is commemorated on the Thiepval Memorial.

En het blazen van de Last Post door de klaroeners van de Ieperse brandweer.

The Exhortation.

They shall grow not old, as we that are left grow old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning.
We will remember them.

Neerlegging van een krans.

The panel with the name of Private Henry White.

's Avonds woonde de familie nog de Last Post bij in Ieper.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be