Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Tentoonstelling / Exhibition 'Briefe im Kriege' - Wervik - 08/07/207

Please find below some pictures of the exhibition 'Briefe im Kriege' at Wervik.

Tentoonstelling: Briefe im Kriege
Max Beckmann in Wervik tijdens de Eerste Wereldoorlog (1915)

In het Erfgoedhuis (Huis René Defrancq) op De Steenakker in Wervik loopt deze zomer een kleine tentoonstelling over de aanwezigheid van de Duitse kunstschilder Max Beckmann in Wervik tijdens de eerste helft van 1915.

De tentoonstelling kan bezocht worden op volgende data: zondag 1 juli en zondag 8 juli: 10.00-18.00 uur – zondagen 15 – 22 – 29 juli: 14.00-18.00 uur – zondag 19 augustus: 14.00-18.00 uur – maandag 20 augustus: 10.00-18.00 uur.

Op 30 maart 1915 schreef Max Beckmann, vanuit Wervik, aan zijn vrouw: “Ik wil op de muren schilderen. Ik heb mijn plan, een Oosters bad te schilderen opgegeven. Ik schilder nog slechts wat rondom mij is. Wervik heeft een wondermooie, oude, grijze, gotische kerk, die steil en voornaam tussen de rode daken staat. Onderaan vloeit de Leie, daarnaast ligt een omwoeld terrein met een komische legerfoeragewagen en daarvoor dan, de langs onder geziene ruiter met daarachter een steigerend paard en rechts een infanterist…”. Beckmann zal een grote fresco schilderen, ergens op de muren van de terreinen Dalle in Wervicq-Sud. Foto’s werden genomen van de fresco; maar de fresco zelf werd afgebroken op het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Max Beckmann (1884-1950) was reeds een redelijk bekend Duits schilder voor de Eerste Wereldoorlog. Hij was als medisch vrijwilliger actief in Vlaanderen tijdens het voorjaar 1915 en kwam naar Wervik waar hij een grote muurschildering wou maken om een ontluizingsbad op te vrolijken.

We kennen zijn Wervikse aanwezigheid via de brieven die hij aan zijn vrouw schreef. Een deel van die brieven werden in een Duits kunsttijdschrift gepubliceerd op vraag van de uitgever van het tijdschrift. Niet alle brieven werden gepubliceerd en de Duitse censuur hield een oog in ’t zeil. Sommige brieven werden nooit gepubliceerd of werden er flarden weggelaten. Beckmann wist dus wel dat die brieven in het tijdschrift zouden gepubliceerd worden. De originele brieven zijn verloren gegaan op het einde van de Tweede Wereldoorlog.

In die brieven zien we Beckmann als een man die geloofde dat Duitsland hier een rechtvaardige oorlog streed. Maar na bezoeken aan de loopgraven, nadat hij als medisch vrijwilliger de lokale veldhospitalen als zijn werkterrein aanschouwde, stelde hij meer en meer kritische kanttekeningen rond het gebeuren, zonder echter de juistheid van de oorlog in vraag te stellen. Verder beschrijft hij een aantal plaatsen en locaties in en rond Wervik, zonder echter veel details weer te geven (censuur). Het is kenschetsend dat hij niets noteert over de eerste gasaanvallen, alhoewel hij toen hier in Wervik aanwezig was. Misschien werden die passages uit zijn gepubliceerde brieven geweerd of werden niet opgenomen.

In 1916 werd een bloemlezing van die brieven met een aantal pentekeningen van Beckmann uitgegeven. Pierre-Jean Logie van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie heeft een aantal brieven vertaald in het Nederlands. Rond deze brieven wordt een kleine tentoonstelling georganiseerd met materialen en illustratiemateriaal van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie. Voor omkaderd Duits materiaal van XVde Armee zorgt de heer Oosterlinck uit Menen.

Op 1 juni 1915 schreef Beckmann aan zijn vrouw: “Mooie zonsondergangen zijn het hier. De grote bol ligt op de heuvelrand waar d Engelsen zijn, en men verstaat niet dat ze nog altijd bestaan, zo drukt ze op de rand van de aarde. Poëtisch? Wat! Ik ben zeer opgewekt”.

Een samenwerking tussen de Dienst Toerisme van Wervik en de Stedelijke Oudheidkundige Commissie van Wervik. m.m.v. de heer Oosterlinck uit Menen.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be