Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

75 jaar / years 'Treurend Ouderpaar' - Vladslo - 24/10/2007

On Wednesday, October 24th, 1932, exactly 75 years ago, the statue of Käthe Kollwitz 'Treurend Ouderpaar' was placed at the military cemetery Roggeveld. Later the statue has been moved towards the German military cemetery at Vladslo where it still has its very special place.

Woensdag 24 oktober 2007 hield de stad Diksmuide eraan een vredesherdenking en huldiging op touw te zetten bestaande uit drie delen:

75 jaar het treurende ouderpaar in Diksmuide. Deze werden op 24 juli 1932 geplaatst op het de Duitse begraafplaats aan het roggeveld te Esen. In 1957 werden zij verplaatst naar de begraafplaats in Vladslo. Beide dorpsgemeenschappen behoren nu tot Groot Diksmuide.

----------

Tekst en foto's tussen de lijntjes: Peter Demarée - Toerisme Stad Diksmuide.

De vroegere begraafplaats Roggeveld.

Käthe Kollwitz maakte deze beelden nadat ze haar zoon Peter verloor op 18 jarige leeftijd kort na de aanvang van de Grote Oorlog (overleden te Esen 23/10/1914).

Hoewel ze kort na de dood van haar zoon Peter aan het "Treurend Ouderpaar" begon, was het pas 18 jaar later dat haar "ouderverdriet" voltooit was. Zij liet de beelden op 24 juli 1932 plaatsen op de landelijke militaire begraafplaats bij het gehucht Roggeveld van Esen, waar Peter sneuvelde en eerst werd begraven (samen met 1538 kameraden).

Käthe Kollwitz

Ze werd als Käthe Schmidt op 8 juli 1867 te Königsberg geboren, de hoofdplaats van Oost-Pruisen (nu Kaliningrad).

Ze huwde in 1891 met Dokter Karl Kollwitz en verhuisde naar Berlijn. Haar zoon Hans zag het levenslicht op 14 mei 1892 en Peter werd geboren op 6 februari 1896. Zij werd vooral bekend om haar sociale bewogenheid en als uitbeeldster van de mistoestanden als gevolg van oorlogen en sociaal onrecht. Ze is één van de belangrijkste expressionistische kunstenaars van Duitsland. Käthe Kollwitz heeft als kunstenares steeds de kleine eenvoudige mens weergegeven. Ze tekende, schilderde en maakte beelden uit medeleven met de pure realiteit.

Niet alleen het "Treurend Ouderpaar", maar ook tekeningen en houtsneden onderstrepen het waanzinnige van de oorlog. (In het Koekelaarse Museum op 5 kilometer van de begraafplaats zijn meerdere werken te zien).

Onder Nazi-Duitsland werd zij gedwongen de Academie en haar leerstoel te verlaten. Haar werken werden niet meer tentoongesteld. Haar stelling "Die eigentlichen Verlierer der Kriege sind immer die Eltern, die Frauen, die Mütter" ("De eigenlijke verliezers van de oorlog zijn altijd de ouders, de vrouwen, de moeders") was daar niet vreemd aan.

Haar man Karl sterft op 19 juli 1940. In 1944 verhuist zij van Berlijn naar Moritzburg bij Dresden waar zij op 22 april 1945 overlijdt, enkele dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het Treurend Ouderpaar

Uit 2 harde granietblokken, beitelden 2 zachte moederhanden, 2 door eeuwige smart en afschuw getekende ouders, waarvan een zoon nooit is teruggekeerd. Een jarenlang rijpingsproces heeft het mogelijk gemaakt aan deze moeder, om wat eerst bedoeld was als een rouwmonument voor haar eigen gesneuvelde zoon, te doen uitgroeien tot een aangrijpende elegie voor alle doden, van alle nationaliteiten, die als slachtoffer vielen en vallen van de monsterachtige mensenslachtingen die de oorlogen zijn.

De VADER, Peters eigen vader, wordt er voorgesteld. Het hoofd uit de opgetrokken schouders, neerblikkend op de duizenden graven, waaronder dat van zijn zoon in het onmiddellijk bereik van zijn ogen. Zijn gelaatstrekken verraden zijn machteloosheid tegenover de oorlog, ingevallen wangen, en een verbeten trek aan de mond, houdt de armen krampachtig om het lichaam.

De MOEDER toont het leed van Käthe zelf. Knielend voorovergebogen, de ogen neergeslagen. De rechterhand drukt haar wijde mantel dicht tegen haar wang aan. haar treurkleed heeft slecht 2 tot 3 plooien nodig om het verdriet van haar lenden te laten glijden. Ze kruist haar armen over de borst, als het ware om het snikken te bedwingen.

Deze monumentale treurnis behoort in zijn eenvoud van vorm en lijn en de omgeving tot de ontroerendste beeldhouwwerken die kunnen aangetroffen worden. In 1956 werden de beelden eveneens van Esen naar Vladslo gebracht. Ze behoren nog steeds aan de familie Kollwitz toe en zijn onroerend erfgoed geworden door de bescherming als monument.

----------

Met de verplaatsing van de beelden werden ook 25.638 gesneuvelde Duitse militairen aldaar begraven en werd de vroege kleine Duitse militaire begraafplaats te Vladslo een grote begraafplaats samen met dit van Langemark (44.294) Menen (47.864), Hooglede (8 247), Zeebrugge nog de enige Duitse militaire begraafplaatsen van het Duitse leger uit 1914-1918. Met deze verplaatsing kwam ook Raf Seys onder de indruk van de prachtige beelden en werd de internationale bekendheid van deze beeldengroep van Käthe Kolwitz een feit. Zij maakte deze beelden voor haar gesneuvelde zoon Peter Kollwitz, die sneuvelde in Esen op 23 oktober 1914 en nu rust onder het oog van de vaderfiguur.

De begraafplaats kent nu grote belangstelling vanuit meerdere landen. In een studie door Westtoer hebben in 2006 niet minder dan 50 000 bezoekers de begraafplaats bezocht.

Het tweede luik was een hulde aan de personen die reeds 50 jaar instaan voor het openstellen en afsluiten van de begraafplaats, zijnde de Familie Museeuw

Indien het kerkhofportaal toch zou gesloten zijn, kan men de sleutel bij de familie Maria (°1924), André (°1936) Gerard (°1923) Museeuw op hun kleine hoeve naast de Begraafplaats, Houtlandstraat 3 bekomen. Deze drie ‘kinderen’ Museeuw zijn sinds mensenheugenis conciërges van de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo.

Ook voor een inlichting over de juiste locatie van het graf van een gesneuvelde soldaat kan je bij hen terecht. Zorgvuldig houden zij het grafregister bij. Wil je een soldatengraf eren, dan staat één van hen u bij om een eventueel laatste restje groen van de steen te verwijderen.

Zo zijn zij al meer dan 50 jaar een onmisbare schakel door een bewuste of onbewuste bijdrage tot de Vrede. Op 24.10.2007 (10u30) werd speciaal hulde gebracht aan de familie Museeuw.

Dhr. Karl-Heinz Voigt, vertegenwoordiger in Vlaanderen van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, bood hen namens de Duitse overheid het ‘Albert Schweitzer-Kreuz’ aan, als eremerk voor hun verdiensten.

(Noot : Albert Schweitzer (°1875 Kaysersberg Elzas - +1965 Lambaréné Gabon) was een Duits arts, theoloog, filosoof, musicus en medisch zendeling. In 1953 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede.)

Vanwege de Stad Diksmuide kregen ze uit handen van Burgemeester Lies Laridon,

  • een jubileumkaars met de tekst ‘eerbetoon voor een jarenlange inzet voor de Vrede’,
  • een mand vol streekproducten
  • een ingekaderde foto van de drie familieleden met op de ommezijde de tekst van het gedicht “mensen gevraagd om de Vrede te leren”

Aankomst van de familie Museeuw en verwelkoming door burgemeester Laridon van Diksmuide en dhr Karl-Heinz Voigt, vertegenwoordiger Vlaanderen van de Volksbund Sweitser-Kreuz.Hun verdienste wordt geëerd en in de bloemen gezet door dhr Karl-Heinz Voigt en door burgemester Lies Laridon van Diksmuide. Ook de schepenen Kurt Vanlerberge en Robert Balleuil waren aanwezig.Daarna werd door de afgevaardigden en de gehuldigen een krans neergelegd aan de grafsteen waar de naam van de zoon van de kunstenares, Peter gegrift staat.

De senioren Museeuw vertellen kort hun geschiedenis en wedervaren met betrekking tot deze militaire begraafplaats aan de aanwezige pers en TV.

Onder de aanwezigen merkten wij ook Raf Seys op die destijds een boek schreef over Käthe Kolwitz en haar beroemde beeldengroep.

Dank aan Roger Haesaert voor alle andere foto's en teksten.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be