Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Monument voor Luitenant Thuret - Nieuwpoort - 07/09/2007

Please find below a few photographs of the ceremony organized at the occasion of the renovation of the monument for Lieutenant Thuret at the military camp at Nieuwpoort.

Op 10 juli 1979 vonden spelende kinderen in de duinen van het Kwartier "Kamp van Lombardsijde" stoffelijke resten van menselijke oorsprong. Bij verdere opgravingen vonden de mensen van de Regimentspolitie uiteindelijk één volledig skelet en de onderste ledematen van een tweede. Een lederen patroontas vol geweermunitie, lederen schoenen met kopnagels, enkele verroeste granaatsplinters, een bolvormige granaat en een artilleriegranaat lieten vermoeden dat het hier ging om de stoffelijke resten van gesneuvelde militairen uit de Eerste Wereldoorlog.

De vondst werd gedaan op een tiental meter van het monument ter herdenking van de Franse luitenant Pierre Thuret, maar er bestaat geen bewijs dat het hier om zijn stoffelijk overschot gaat.

De duinen ten oosten van de IJzermonding waren van groot belang in de slag van de IJzer. Ze waren onder meer zeer geschikt als waarnemingspost. Daarom ook werd er vanaf 14 oktober 1914 verbeten gevochten. Lombardsijde-dorp was een voorpost van het bruggenhoofd Nieuwpoort.

Het Belgische leger kreeg er op 22 oktober versterking van de 4ste Franse Divisie onder bevel van Generaal Grossetti, die een tegenaanval uitvoerde op 23-24 oktober vanuit Lombardsijde. Na het mislukken van deze tegenaanval en na de overstromingen van de poldervlakte met de hulp van Cogge en Geeraert, stabiliseerde het front rond Nieuwpoort.

De duinenrand en de strook langs de IJzer, tot aan de sluizen, bleven een betwist gebied waar regelmatig fel gevochten werd. Bovenop de duinen had men een goed overzicht over de streek. De Duitsers richtten er gepantserde bunkers op. De bunker op "Hoogte 17" speelde zelf een strategische rol. Hij werd het doelwit van de geallieerde troepen bestaande uit Belgen, Engelsen en Fransen van de 42ste Divisie van Generaal Grossetti. Deze "Hoogte 17" werd een 20-tal keren veroverd en heroverd. Ze was getuige van zware gevechten tussen Duitsers, Fransen en Noord Afrikanen die aan de zijde van de Fransen meevochten. De bevoorrading der geallieerde troepen gebeurde langs de IJzer door middel van overhangende bruggen.

THURET, PIERRE (*), lieutenant au 5e tirail. algér. Blessé d'une balle á la poitrine au combat du 6 septembre au moment où, dans un élan superbe, en progrossant rapidement par bonds successifs, il venait d'enlever avec sa section une position occupée par l'ennemi.

Bij de zoveelste bestorming van de "Hoge Duin" (17 m), op 28 januari 1915, sneuvelde luitenant Pierre Thuret van het 7ème Régiment Tirailleurs op 26-jarige leeftijd. Zijn familie liet er een monumentje oprichten. Verscheidene bronnen maken gewag van een "grafsteen', andere van een gedenksteen' ...

De tand des tijds en de nabijheid van de zee hebben de steen doen aftakelen. Noch van Franse zijde, noch van Belgische zijde kon een budget worden vrijgemaakt om het geheel op een serene manier te renoveren en de herinnering aan luitenant Thuret te bewaren. Ook zijn familie zag af van verdere investeringen.

Luitenant-kolonel Rudy Baert, huidig kwartiercommandant (2007) en commandant van 14A, geboren en getogen in leper, groeide op tussen de "Commonwealth War Graves" en de Menenpoort. Hij was overtuigd dat de verloedering van het monument binnen zijn kwartier een halt moest worden toegeroepen. Uit diep respect voor zij die sneuvelden om, tot twee maal toe, de democratie in onze contreien te herstellen, nam hij de beslissing de gevonden stoffelijke resten te herbegraven onder een gerenoveerd monument dat respect en waardigheid uitstraalt.

Voor de hoogdringende renovatie kreeg de kwartiercommandant de fel gewaardeerde steun van de heer Herman Vinckier, hoofd van de gelijknamige firma voor bouwmaterialen uit de peterstad Diksmuide, omdat hij eveneens overtuigd is van het feit dat we dit patrimonium in ere moeten houden uit erkentelijkheid voor de gesneuvelden.

De herbegrafenis gebeurde op 7 september 2007 in beperkte kring met de nodige militaire eer. De Franse eenheid van luitenant Thuret, 7ème Régiment Tirailleurs, werd uitgenodigd voor een plechtigheid na de renovatie van de gedenksite.

Groet door commandant Rudy Baert.

Tekst: 14 Regiment Luchtdoelartillerie, brochure naar aanleiding van de open deur op 14 en 15/09/2007.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for these pages "You were there". Our address: info@westhoek.be