Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Herdenking Reigersvliet - Diksmuide - 06/03/2008

Jaarlijks zijn er vele mooie kleine en grote herdenkingsplechtigheden ter ere van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Dit jaar echter organiseerden de Stad Diksmuide, de VZW Onze Lieve Vrouwe Hoekje en het 1 Regiment Jagers te Paard - Gidsen een speciale herdenking aan de monumenten “Reigersvliet“ in Oud–Stuivekenskerke en dit ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de slag om de Grote Wachten van de Reigersvliet en deze van Oud-Stuivekenskerke.

Niet alleen waren de detachementen van het 1 Jagers te Paard – Gidsen groter als bij gewone plechtigheden, ook namen de vaandels van de zes eenheden die op 06 maart 1918 succesvol het gebied heroverd hebben deel, dit alles muzikaal opgefleurd door de trompetters van de “Koninklijke Muziekkapel der Gidsen”.

Een doelstelling van het 1 Jagers te Paard – Gidsen is ook hun jongere militairen te sensibiliseren om de gesneuvelden van deze verschrikkelijke eerste wereldoorlog nooit te vergeten. Zij kregen daarom in de voormiddag een rondgang in het museum “De Dodengang”.

Op de eerste twee foto’s ziet u de wagens en het materiaal van het 1e Regiment Jagers te Paard–Gidsen uit Leopoldsburg. In deze static show werd ganse dag de huidige werking getoond van het 1e Regiment Jagers te Paard-Gidsen. De bevolking kon hier mee kennis maken. Ook werd met foto’s en teksten een historische voorstelling gebracht van de Slag van het Reigersvliet in maart 1918.

De site Oud-Stuivekenskerke - Onze-Lieve-Vrouw-Hoekje.

Links de Reigersvliet en rechts de aankomst van de militairen, genodigden en vlaggendragers.

De vaandels nemen hun plaats in.

Links: links naar rechts : Luitenant-Kolonel SBH Rudy Baert, Korpscommandant 14 Regiment Luchtdoelartillerie Lombardsijde, Mevr. Van Put en Kolonel bd Van Put en Georges Lagrou.

Er werden toespraken gehouden door:

Een verwelkoming door Georges Lagrou, voorzitter van het vzw de Vrienden van het Onze Lieve Vrouwehoekje,

door Lies Laridon, Burgemeester van Diksmuide,

Een relaas van de historische feiten Slag van het Reigersvliet en bedanking door Luitenant-kolonel SHB Ir. Marc Thijs, Korpscommandant van het 1e Regiment Jagers te Paard-Gidsen uit Leopoldsburg.

Er werden bloemen neergelegd door de vzw Vrienden van het Onze Lieve Vrouwehoekje door voorzitter Georges Lagrou, voor de Stad Diksmuide door de Burgemeester Lies Laridon en voor het 1e Regiment JP-G door de Luitenant-kolonel SBH Ir. Marc Thijs.

En het spelen van de Last Post en het Belgische volkslied.

De vaandels waren aanwezig van de Vaderlandslievende verenigingen van Groot-Diksmuide. De standaarden van de regimenten die de naam ‘Reigersvliet’ in hun vaandel dragen.

 

De plechtigheid werd bijgewoond door 120 gasten o.a. Provinciecommandant Jan Devos, Ere-Provinciecommandant Frank Slootmans, de korpscommandanten van de diverse regimenten die Reigersvliet in hun vaandel dragen, de voorzitters van de verbroederingen van diverse regimenten en door de oud-gedienden van het 1e Regiment JP-G en het bestuur van de Stad Diksmuide.

Nadien werden de genodigden op het stadhuis van Diksmuide ontvangen voor een receptie aangeboden door het Stadsbestuur Diksmuide.

Neem ook eens een kijkje op www.1jp.be.

Dank aan Roger Riekaert voor de foto's en aan Chris Vandewalle voor de info.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be