Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Wapenstilstand / Armistice - Poelkapelle - 11/11/2008

Rik Vanoverberghe stuurde ons een aantal foto's van de herdenking van de wapenstilstand te Poelkapelle.

Please find below some photographs of the evocation at Poelkapelle at the occasion of Armistice Day.

Kerkdienst Koor Alakapella

De prominenten op de eerste rij.

En kinderen van Poelkapelle.

De Consecratie.

Het Onze Vader wordt gebeden.

In de kerk staan en hangen diverse foto's ter herdenking.

Daarna volgde een bloemenhulde aan de gedenkzuil voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers (W.O. I - W.O. II) van Poelkapelle.

Veel volk bij deze herdenking.

Gebed door priester Bart Demuynck.

Een lach.

Klaroen.

Bloemenhulde

Te velde.

Toespraak door Luc Vanbeselaere.

Bloemen door de leerlingen.

En nadien volgt het volkslied.

OOk soldaat Stefaan Vanpeteghem wordt op het monument herdacht.

Receptie in de Poelkring met nog enkele oudstrijders van de Tweede Wereldoorlog.

Toespraak door burgemeester Alain Wyffels.

Dames en heren,

Van harte welkom in De Poelkring voor de herdenking van de wapenstilstand op 11 november 1918, vandaag precies 90 jaar geleden.

Jullie talrijke aanwezigheid bewijst dat de herinnering aan de 1ste wereldoorlog nog steeds levendig gehouden wordt. Ik wil daarvoor dan ook heel uitdrukkelijk de leerkrachten en natuurlijk de kinderen van de vrije basisschool bedanken voor de inspanning die zij geleverd hebben om, samen met de oud-strijdersvereniging, de eucharistieviering en de plechtigheid aan het monument voor te bereiden. Het is dank zij jullie inzet dat deze jaarlijkse herdenking op zoveel bijval kan rekenen en gedragen wordt door de bevolking.

90 jaar einde van onvoorstelbare verwoesting van onze streek, 63 jaar reeds dat ons land geen oorlog meer gekend heeft. Een hele generatie heeft geen oorlog op ons grondgebied meegemaakt. Als dat geen reden is om blij te zijn. Wij kunnen ons op vandaag wel wat zorgen maken over onze spaarcenten, en dat is natuurlijk erg, maar dat valt in het niets met hetgeen onze voorouders in 1914 allemaal verloren hebben.

11 november is dus in eerste instantie een feest ter ere van de vrede. Toch is het hier in de Westhoek nog veel meer en beleven wij 11 november op een heel speciale intense manier.

Hier gaat die feestvreugde ook gepaard met het verdriet, met een eerbiedig herdenken en eren van wie ooit in een gewapend conflict om het leven kwam. Samen met de ontelbare bezoekers die, meer nog in die periode dan anders, onze streek bezoeken geven wij uiting aan ons respect voor de talloze zinvolle opofferingen die hier, aan beide zijden van het front, vier jaar aan een stuk plaats vonden. Hier proberen wij gebeurtenissen uit het verleden aan te wenden om een niet-aflatende vredesboodschap de wereld in te sturen.

Wat hier plaats gevonden heeft kunnen wij lezen in talloze boeken in talloze talen maar zelf onmogelijk vatten. Wij zullen nooit echt kunnen begrijpen hoe de frontsoldaat zich gevoeld moest hebben in zijn loopgraaf, wachtend op de zoveelste zinloze. Zij die het overleefd hebben die oorlog nooit meer achter zich kunnen laten. Nooit zal ik de emoties vergeten van Harry Patch, de laatste nog levende frontsoldaat van de Ieperse Salient, bij de onthulling van zijn monument aan de Steenbeek op 27 september.

Al is Harry ondertussen 110 geworden, je kon toch duidelijk ervaren dat 14-18 hem nooit meer losgelaten heeft. Het beeld dat hij van de Steenbeek had, was beslist het onze niet. Ongetwijfeld hebben diegenen onder jullie die nog frontsoldaten van 14-18 van nabij gekend hebben ook bij hen dezelfde emoties ervaren. Sommigen bleven erover doorgaan, anderen klapten compleet toe als de Grootten Oorlog ten sprake kwam.

Spijtig genoeg stellen wij vast dat de mensheid nog steeds onvoldoende lessen uit het verleden getrokken heeft. Alhoewel wij ons gelukkig mogen prijzen met 63 jaar vrede in onze streek, toch moeten wij allemaal beseffen dat die vrede op vele plaatsen op onze aardbol heel wankel tot zelfs onbestaande is.

Beelden uit Afghanistan, Oost-Congo en Irak lijken "ver van ons bed" maar kunnen plots geheel onverwachts en beangstigend snel dichtbij komen. Dat hebben wij onlangs ervaren met het spijtig overlijden van Stefaan Vanpeteghem in Libanon. Zijn dood heeft ons allemaal op een heel wrede manier doen beseffen dat ijveren voor een vreedzame samenleving ook slachtoffers eist. Het is zeker passend om op wapenstilstand ook bij het offer van Stefaan en het verdriet van zijn gezin even stil te staan...

Dagelijks nog riskeren mensen hun leven voor een beter leven van anderen. Stellen aanderen zich solidair ten dienste van wie minder fortuinlijk was, zowel hier als op andere plaatsen in de wereld.
Vanuit herdenking van de einde van een oorlog willen wij op 11 november een boodschap van hoop op een betere samenleving uitsturen. Hoop dat mensen zich blijven inzetten zodat een schaapherder in Libanon, zonder gevaar voor zijn leven, zijn gezin kan onderhouden, hoop ook dat door de inzet van ontembare vrijwilligers Greet een terug vleugels krijgt om thuis te kunnen blijven wonen…

Los van het ceremoniële aspect, los van de discussie over een wapperende driekleur of leeuw, los van de organisatie van een herdenking in Poelkapelle, Langemark of een andere parochie, … is 11 november een moment om die ongelofelijke mooie menselijke zaken onder de aandacht te brengen en te kunnen zeggen dat wij de boodschap van 11 november wel begrepen hebben.

Iets om even over na te denken…. dank u

Tot slot maken wij ook van de gelegenheid gebruik om een aantal verdienstelijke leden van de oudstrijdersvereniging te huldigen voor hun inzet in de vereniging en een medaille uit te reiken:

  • Firmin Degandt
  • Firmin Beeuwsaert
  • Raymond Marichal gewezen voorzitter van de strijderbond
  • Marcel Pattou, ereschepen van de gemeente

Vereremerking.

Dank aan Rik Vanoverberghe voor de info en foto's.

ze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be