Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Jaargetijde / Annual remembrance - Pervijze - 08/09/2008

Hieronder een aantal foto's naar aanleiding van het jaargetijde voor de oorlogsslachtoffers van Pervijze.

Please find below some pictures of the annual remembrance of the war victims of Pervijze (part of Diksmuide) on Thursday, September, 8th, 2008.

De vertegenwoordigers van de vaderlandslievende vereningen verzamelen aan de ingang van de kerk.

Ook de kinderen van de basisschool van Pervijze zijn aanwezig voor de viering.

De kinderen, pastoor Philippe Vindevogel en de vaandeldragers komen naar binnen.

Toespraak door Roger Riekaert:

Geachte aanwezigen, beste Kinderen,

Op ons kerkhof, in een lange rij graven, tussen zijn vrienden, rust onze dorpsgenoot Petrus DEMAN.

Petrus was van de klas 1908, hij werd ingeloot met het Nr. 59.

In 1914 werd hij terug opgeroepen, immers, er was Algemene Mob op 29 juli 1914. Samen met hem nog 150 dorpsgenoten, 18 van hen komen nooit meer terug, eveneens 16 gekende burgers, om nog maar van de rest te zwijgen, Gevallen op het veld van Eer.

Petrus was 4 jaar frontsoldaat, en aansluitend nog de bezetting van Duitsland tot augustus 1919.

Maar laten we Petrus even zelf vertellen, immers, wie onder u heeft er al eens het verhaal gehoord, over wat gebeurd is tijdens WO I, verder verteld door iemand die er bij was. Die het allemaal heeft meegemaakt. Het is weinigen onder ons gegund.

Als een stinkende uitgemergelde bende beesten waren wij, na de IJzerslag in Diksmuide aangekomen.
Ons regiment was gehalveerd, moreel gekraakt en vol heimwee naar ons dorp. Er moest uitgekeken worden op deze Kerstnacht met die barbaarse Duitsers. Dat deden wij dan ook vol heimwee en verdriet. Beginnen ze daar aan de overkant niet plots te zingen? Kerstmis in Duitsland. Hoe kwamen ze erbij midden al die rottigheid, in de modder, en met op enige afstand nog de stinkende lijken van Belgen en Duitsers, kerstliedjes te gaan zingen "Stille nacht Heilige Nacht".

Iemand onder ons die een paar woorden Duits begreep, zij dat men aan de overkant vroeg om te verbroederen. Door middel van wat planken, en wat vaten werd een vlot samen geslagen. Ik zou het niet gedurfd hebben, maar een van ons ging op het vlot zitten, en werd door de Duitsers met een telefoondraad naar de overkant getrokken.

Als ik nu eventjes mijn ogen dicht doe, zie ik het zo allemaal weer gebeuren. Het begon stilaan te duisteren, en in die flauwe verlichte avond, die Belg daar eenzaam op zijn vlotje, moederziel alleen, klautert hij op de berm aan de overkant. Wat moet er in die jonge roekeloze kerel zijn omgegaan? Haal ik het? Of knallen ze mij hier voor hun voeten neer? De Duitsers kwamen uit hun schuilplaats, en trokken hem omhoog.

Er werden geschenken uitgedeeld, en hij kwam op zijn vlotje terug, met chocolade, tabak en brood. Hij vertelde honderduit over zijn wedervaren, en zijn gesprek met de Duitsers. Ze hadden beloofd om nooit meer te vuren op op soldaten met rode lapjes op hun revers.

Ik zal nooit meer aanvoelen als op die dag dat Kerstmis een feest van Vrede is, voor mij wordt iedere Kerst met de letters van Vrede geschreven.

Ach ja, een paar weken na het incident, zo werd het genoemd door onze oversten, kregen wij bericht dat die manifestaties van broederlijkheid ongewenst waren, en dat ze het moraal van de troepen aantastten. Ik heb nog 3 andere Kerstnachten aan het front meegemaakt, maar nooit is het geweest als in 1914. We waren zo opgepept dat we het nodig vonden weer te schieten zelfs op Kerstavond.

Aldus Petrus Deman, in zijn verhaal over de kleine Vrede, in de Grote Oorlog.

Riekaert Roger
Voorzitter

Even stilstaan bij het glasraam in de kerk.

Daarna volgde een korte plechtigheid aan de kapel voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Pervijze (W.O. I - W.O. II).

Gelegenheidstoespraak:

Wij staan hier samen bij het gemeentelijk monument ter ere van onze oorlogsslachtoffers, Militair en Burger,. Het is een symbool voor de gebrachte offers opdat wij in vrijheid zouden kunnen leven.. Laat ons dankbare vrienden zijn, het enige gebed dat zij ons vragen is hen NOOIT te vergeten. Een volk dat zijn doden EERT is een groot volk.

Een dag van herdenken, is even terugkijken. Naar wat mensen voor ons gedaan hebben, om Vrede en Gerechtigheid waar te maken. Hoe zij met inzet van hun leven een spoor van leven hebben getrokken in onze geschiedenis.

Een dag van herdenken, is nu even stil worden
Bij onze inzet voor Vrede en Gerechtigheid.
En nieuwe sporen zien, om levensruimte voor mensen te scheppen
Door woorden en gebaren van bevestiging, van aanmoediging.

Een dag van herdenken, is durven kijken naar morgen
Is durven zien, dat gerechtigheid en Vrede een blijvende opdracht is voor ieder mens.
Is zien naar de mogelijkheden en kansen, om samenhorigheid en vertrouwen in het leven, gestalte te geven in ons midden

Een dag van herdenken, is nu even stil worden
En dankbaar in herinnering houden, wat mensen in eenvoudige dingen voor elkaar kunnen zijn.

Onze gedachten gaan vandaag ook speciaal naar naar onze collega Adjt Van Petegem, gestorven in humanitaire opdracht in Libanon, terwijl hij zijn plicht vervulde om anderen in Vrede te laten leven.

Mag ik dan ook vragen bloemen te willen neerleggen als teken van onze dankbare eerbied.

Riekaert Roger - Voorzitter NSB Pervijze

Dank aan Roger Riekaert voor de info en foto's.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be