Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Tentoonstelling / Exhibition 'Gewillige vrouwen / Women' - Diksmuide - 15/03/2009

Pleae find below some pictures of the inauguration of the exhibition 'Women in War' on Sunday, March, 15th, 2009. This exhibition takes place at the IJzertoren at Diksmuide.

De tentoonstelling in de IJzertoren werd geopend door Walter Baeten, voorzitter IJzerbedevaartcomité. De gelegenheidstoespraak werd gehouden door Els Flour, Archivaris AVG (Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis). De tentoonstelling blijft te bezoeken tot eind december 2009.

Oorlog wordt gewoonlijk voorgesteld als een zaak van mannen. Dit is misschien zo op het slagveld, maar niet aan de basis van de samenleving, in de lokale gemeenschappen en de gezinnen. Vrouwen dragen als geen ander de tol die oorlogen eisen. Dit hangt samen met de rol, sociale status en maatschappelijke positie van vrouwen in de samenleving. In oorlogssituaties trachten vrouwen niet alleen te overleven, maar ze proberen ook om de samenleving en hun gezinnen overeind te houden. Het zijn de vrouwen die tijdens een oorlog de zorg voor kinderen en zwakken op zich nemen, die initiatieven nemen om gezondheidsdiensten en onderwijs in stand te houden en die solidariteitsnetwerken opzetten over etnische en culturele grenzen heen. Vrouwen als kracht voor vrede. In alle oorlogsgebieden verzetten vrouwen zich met de middelen die ze hebben. Toch wordt aan deze overlevingsstrategie van vrouwen weinig aandacht besteed. Ten onrechte want hierin liggen de kiemen voor vrede en voor de heropbouw van de samenleving.

De nieuwe toren op de achtergrond. Vooraan de oude toren.

Mietje Deboeuf

Madame Tack op haar ezel.

Souvenirs met Koningin Elisabeth erop.

Een Britse propaganda-affiche.

Lening voor de wederopbouw.

Naaigerief als kerstcadeautje van koningin Elisabeth.

Vrouwen werken in de fabrieken.

Toespraak door Walter Baeten, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité

Gelegenheidstoespraak door Els Flour.

Muzikaal intermezzo.

De inrichters.

Tekst en foto's: A.Ommey, Diksmuide

-----------

Ook de IJzertoren zelf stuurde enkele foto's door van de tentoonstelling.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be