Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Unizo-debat - Poperinge - 25/11/2009

UNIZO Westhoek lanceert task force 'Economie' in de voorbereiding van de WO I-herdenking

De herdenking van 100 jaar grote oorlog zal de ogen van de wereld op de Westhoek richten. In de eerste plaats zal dit zijn economische vruchten afwerpen in de toeristische sector. "Dat is zeer belangrijk voor onze regio gezien het vredestoerisme nu reeds voor 30 % van de omzet van de toeristische en recreatieve sector zorgt. Maar we moeten verder kijken dan dit gegeven. De herdenking en de mondiale aandacht die ermee gepaard gaat moet een hefboom zijn voor de verdere economische ontwikkeling van onze regio" stelde Erwin Van der Kelen, voorzitter van UNIZO Westhoek gisteren op de UNIZO thema - avond rond 2014-2018. Om dit grondig voor te bereiden roept Unizo Westhoek op, dit economische luik op te nemen in de gesprekken omtrent de herdenking en hiertoe een werkgroep, task force 'economie,' op te richten.

Economische speerpunten zo snel mogelijk uitwerken

In eerste instantie moet deze task force de economische prioriteiten uit het Westhoek streekpact concretiseren.

Unizo wil de ondernemers maar ook de sociale partners en alle gemeentebesturen uit de Westhoek overtuigen samen en grensoverschrijdend de neuzen in dezelfde richting te krijgen en een strategie op te zetten op economisch vlak. Troeven als de ligging van de regio en haar ondernemende en hardwerkende inwoners moeten prioritair worden gespeeld zonder te raken aan de authenticiteit van onze mooie streek.

"Cruciale vragen hierbij zijn : Hoe gaan we onze economische ruimte benutten?, Welke link wordt gemaakt met het bestaande bedrijfsleven?, Hoe kunnen we nieuwe bedrijven aantrekken?" aldus Erwin Van der Kelen.

Strategie uitwerken

Vervolgens moet de task force 'Economie' in nauwe samenwerking met de regisseurs van het ganse WO I -herdenkingsverhaal (o.m. Toerisme Vlaanderen en Westtoer) kunnen worden opgehangen aan de toeristische 'boom' die deze periode met zich mee zal brengen. Hierbij denkt UNIZO Westhoek onder meer aan het uitnodigen van bedrijven, het ontwikkelen van economische folders gericht op specifieke sectoren en specifieke economische gidsbeurten in de Westhoek.

Haïku

Op de UNIZO thema avond werd in het bijzijn van Vlaams Vice minister President Geert Bourgeois en 160 ondernemers nagegaan wat de toeristische mogelijkheden zijn van de herdenking van 100 jaar WOI. Daarnaast werd reeds een eerste aanzet gegeven om de economische vruchten van de toeristische 'boom' te plukken. Voorzitter Erwin Van der Kelen concludeerde de avond met een toepasselijk Haïku .

Wereldoorlog I
Herdenken is verleden
Wij zijn de toekomst

Op de foto van links naar rechts op de eerste rij:

Luc Glorieux, stichter Busworld, Josephine Fassaert, waarnemend adviseur sectiehoofd productontwikkeling Westtoer, Minister Geert Bourgeois, Annick Van Rossem Prof Toegepaste Economische Wetenschappen, Petra Breyne Directeur Unizo Westhoek, Luc Gobin Directeur Investeringen Toerisme Vlaanderen, Christophe Dejaegher Burgemeester Poperinge, Peter Slosse Directeur Toerisme Ieper

2 rij van links naar rechts:

Depute Toerisme in Limburg Sylvain Sleypen, Stefaan Gheysen Afgev. Bestuurder Westtoer, Jos Dieryckx-Visschers Vz Unizo Commissie Toerisme, Andre Sonneville vz Unizo West-Vlaanderen, Erwin Van der Kelen voorzitter Unizo Westhoek

Info en foto: Evelien Decru, Unizo Westhoek

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be