Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Vredeslessen - Westhoek - nov. 2009

Filip Berquet stuurde ons onderstaande informatie:

Even mezelf voorstellen.
Mijn naam is Filip Berquet en werk bij de Stad Antwerpen voor een openluchtschool te St-Idesbald, waar we zeeklassen voor jongeren organiseren. De kinderen uit Antwerpen komen elke week van maandag tot vrijdag op zeeklassen (van half september tot ongeveer half juni = een 2100 kinderen).

Ik ben als medewerker van de openluchtschool ondermeer belast met het project rond de Eerste Wereldoorlog. Dit project rond de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek hebben wij gemaakt in samenwerking met het Vredescemtum van Antwerpen.

Binnen dit project geven wij aan onze leerlingen een "vredesles" en is er daags nadien een uitstap voorzien met bezoek aan de kerkhoven te Vladslo en Passendaele. Onze uitstap sluiten we af in Ieper, waar we natuurlijk de Last Post bijwonen.

Ik ben zo vrij toch even wat meer toelichting te geven aangaande het project op zich:

De les is opgebouwd uit twee delen:

Op dinsdagnamiddag maken de kinderen al kennis met Nieuwpoort en de IJzer en de rol die deze rivier heeft gespeeld in WO I.

Na deze uitstap komen ze naar de"Vredesklas"waar ze kennis maken met de geschiedenis, het hoe en waarom. Aan de hand van een aantal PowerPoints die ik heb gemaakt wordt alles uiteengezet. Nadien kunnen ze ook nog vragen stellen daaromtrent. In onze "Vredesklas" hebben we ook een tentoonstelling die dan bezocht kan worden. De tentoonstelling omvat o.m. fotomateriaal, affiches, voorwerpen, kledij en boeken uit WO I .

Op woensdagnamiddag gaan op het veld.

We rijden met bussen naar Diksmuide waar we de Dodengang bezoeken. Nadien rijden we richting Vladslo naar het Praetbos waar we de Duitse begraafplaats bezoeken met de beelden van Käte Kollwitz.

Daarna reizen we naar Zonnebeke waar we het Tyne Cot Cemetery bezoeken. Nadien nemen we het lunchpakket

Rond 19 uur vertrekken we naar Ieper met een bezoek aan de Menenpoort. We sluiten deze dag af met het bijwonen van de Last Post waar de kinderen en zeker ook de leerkrachten sterk onder de indruk zijn van dit gebeuren.

We maken nog een kleine wandeling over de markt. Daar toon ik een aantal foto's hoe de markt er uitzag op het einde van 1918. Daarna stappen we naar de kathedraal waar de bussen staan en reizen dan verder richting St-Idesbald met aankomst rond 21 uur.

De doelstelling van deze uitstap is onder meer een beeld te geven van wat hier in het verleden in de Westhoek gebeurd is. Een van de andere doelstellingen is onze jongeren van het 5de en 6de leerjaar tevens warmte maken voor een vredesboodschap. Verdraagzaamheid tussen alle kinderen en verdraagzaamheid tussen en met de volwassenen is een blijvende opdracht.

De leerkrachten krijgen naast de documentatie vanuit ons project eveneens documentie vanuit de provincie West-Vlaanderen mee naar de school. Met behulp van het gekregen materiaal kan er een naverwerking in de klas gebeuren. Dit natraject kan men kaderen binnen de eindtermen van het lager onderwijs (tijd en ruimte).

Zoals u ziet is ons project niet zomaar een korte bevlieging maar maakt het deel uit van ons pedagogisch project binnen onze school. Voor verdere informatie mag u mij steeds contacteren. In de hoop u van dienst te zijn met deze informatie groeten wij u,

Guy Mertens Filip Berquet
Directeur-beheerder Projectverantwoordelijke "Vredesklas"

Stad Antwerpen - Algemeen onderwijsbeleid
Openluchtwerking - zeeklassen
Home Mathilde Schroyens

Veurnelaan 61
8670 Koksijde / St-Idesbald
Tel: 058-51 23 73
zeeklassen@stad.antwerpen.be
filip.berquet@stad.antwerpen.be

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be