Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Installatie beleidsstuurgroep - Diksmuide - 30/03/2010

In het Esenkasteel te Diksmuide werd op dinsdag 30 maart 2010 de beleidsstuurgroep ‘Impulsprogramma WO I – Westhoek’ plechtig geïnstalleerd. Deze stuurgroep zal het toeristisch beleid bepalen bij de voorbereiding van 100 jaar WO I in de Westhoek.

De samenstelling van de beleidsstuurgroep wil een weerspiegeling zijn van de verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen die betrokken zijn bij de voorbereiding van het herinneringsgebeuren. Zo is het Vlaamse, provinciale en lokale niveau evenwichtig vertegenwoordigd en worden de beleidsdomeinen Toerisme, Onroerend Erfgoed, Mobiliteit, Media, Cultuur en Ruimtelijke Ordening verankerd. Patrick Van Gheluwe, West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en recreatie, zit de beleidsstuurgroep voor. De beleidsstuurgroep komt meerdere keren per jaar samen en zal adviserend optreden ten aanzien van de Vlaamse minister voor toerisme inzake ingediende subsidiedossiers die betrekking hebben op 100 jaar WO I in de Westhoek.

Beleving en internationale uitstraling

Wereldoorlog I-toerisme is veel meer dan het toegankelijk maken en vermarkten van het erfgoed. Het landschap zelf wordt als laatste getuige ingezet. In het nieuwe concept kunnen toeristen langs en achter het front fietsen, wandelen en autotoeren. Bezoekersattracties en sites in het landschap zijn start- en stopplaatsen. Uitkijkpunten, landmarks en informatieborden verhogen de beleving. De (nieuwe) routes verbinden alles met elkaar.

‘100 jaar Eerste Wereldoorlog’ wordt een vijf jaar durend topevenement met tentoonstellingen, concerten, ceremonies, spektakels en (wandel- en fiets)tochten. Voor de promotiecampagnes vormen Vlaanderen en Groot-Brittannië de belangrijkste doelmarkten, gevolgd door Nederland, Ierland, Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië in tweede instantie, door Wallonië, Frankrijk en Duitsland op de derde plaats en door India en China in vierde instantie. ‘Flanders Fields’ wordt de merknaam op de internationale markt.

Toeristisch actieplan

De Vlaamse overheid en Westtoer willen de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog inzetten als hefboom voor de verdere uitbouw van het toerisme in de Westhoek en in heel Vlaanderen. Het toeristisch actieplan wordt de leidraad om de Westhoek de volgende jaren voor te bereiden op 2014-2018. In het vorig jaar voorgesteld actieplan zijn vijf strategische projecten vooropgesteld:

  • De realisatie van een vernieuwd In Flanders Fields Museum in Ieper
  • De uitbreiding van het Memorial Museum Pascchendaele 1917 met een museumtuin
  • Een nieuw bezoekerscentrum bij de militaire begraafplaats Lyssenthoek in Poperinge
  • De vernieuwing van het Ijzertorenmuseum in Diksmuide
  • De realisatie van een bezoekerscentrum bij sluizencomplex De Ganzenpoot in Nieuwpoort

Naast de vijf strategische projecten vermeldt het actieplan ook andere bezoekersattracties die in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies. Het gaat concreet over Bayernwald in Heuvelland, de Dodengang in Diksmuide, Ten Bogaerde in Koksijde, de Albert I-zaal in het stadhuis van Veurne, het Käthe Kollwitz museum en het Lange Max museum in Koekelare en het Sanctuary Wood museum in Ieper.

Groepsfoto binnen en buiten.

En enkele beelden van de receptie achteraf.

Minister Bourgeois zou normaal de installatie bijwonen maar hij gaf verstek.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be