Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Opening tentoonstelling Gas / exhibition Gas ! - Ieper - 05/03/2010

Please find below some photographs of the opening of the exhibition 'Gas!' at the In Flanders Fields Museum at Ypres, on Friday, March, 5th, 2010. The exhibition can be visited in the museum until June 6th, 2010. The first gas attack took place on April, 22nd, 1915, now 95 years ago.

Op vrijdag 5 maart 2010 werd in het In Flanders Fields Museum in Ieper de dossiertentoonstelling 'Gas!' geopend. Op 22 april 1915 vond de eerste gasaanval plaats in de Ypres Salient. De 95ste verjaardag van deze aanval vormde de reden voor deze tentoonstelling die je kunt je vinden in het museum en dit tot en met 6 juni 2010. Hieronder een aantal foto's van de opening.

Verwelkoming door Piet Chielens, museumconservator.

Dries Chaerle (midden) en 2 collega's zorgden voor de muzikale omlijsting.

Veel volk voor deze opening.

Toespraak door Frans Lignel, voorzitter van het In Flanders Fields Museum:

"Geachte aanwezigen,

Deze avond openen we met het IFF een tentoonstelling over het gebruik van gas in de Grooten Oorlog. "A higher form of killing".

Op 22 april 1915 lanceerden de Duisers bij Steenstrate, enkele kilometers hier vandaan, de eerste grote gasaanval met 150 ton chloorgas op de daar gelegen Franse 87e territoriale divisie en de koloniale troepen van de 45ste Algerijnse divisie. In De Standaard van 22 april 2005 las ik dat er hierbij 5.000 slachtoffers waren. Algemeen stelt men dat er 15.000 soldaten uitgeschakeld werden, waarvan 5.000 definitief.

Die 5.000 doden bij de eerste aanval zijn sterk overdreven en dienden voor Brits-Franse propaganda. De wereld kon zo gewoon worden op de zoveelste barbaarse daad van de Duitsers. Ook kon het terreinverlies tijdens de tweede slag om Ieper beter uitgelegd worden. Omgekeerd waren de Duitsers gebaat met het bagatelliseren van hun gasaanval omdat ze wisten dat ze de geest van een in Den Haag ondertekend internationaal verdrag van 29 juli 1899 over het gebruik van chemische wapens overtreden hadden. Nota bene, een verdrag dat de Duitsers ratificeerden.

Hoeveel gasdoden er juist waren, zullen we nooit meer kunnen achterhalen, wetende dat aan de gasaanval een intense artilleriebeschieting voorafging en gevolgd werd door een infanteriestormloop. Twee dagen leter lanceerden de Duitsers een nieuwe gasaanval, nu op de Canadezen. Deze hadden het bevel gekregen de gaswolk over zich heen te laten gaan en een doek voor hun mond te houden doordrenkt van urine of water. Opnieuw is onduidelijk hoeveel soldaten er omkwamen door het gas. Het zullen er niet meer dan 250 geweest zijn."

Hij vervolgde: "Dit, geachte genodigden, is een voorbeeld waarop men vandaag over de gasaanvallen bericht. Gevoelloos, zonder de minste empathie, soldatenlevens herleidend tot cijfergegevens in functie van propaganda. Om misselijk van te worden. Oorlogspropaganda staat nu eenmaal in functie van 'Hoe slecht de anderen zijn' en 'Hoe goed wij wel zijn'. 'Alles voor het vaderland'. En in oorlog is 'alles echt als alles te verstaan'. Of zoals Fritz Haber, de Joods-Duitse chemicus die gifgas introduceerde schreef: 'Im Frieden Menschheit. Im Krieg dem Vaterland'.

Hoewel de Duitsers voor het gebruik van gas in alle toonaarden veroordeeld werde, gebruikten de Fransen en Britten evenzeer het gas.

Citaat uit een Londens rapport van 1919: "Gas is een legitiem wapen in oorlog. Het comiteit heeft hieromtrent geen enkele twijfel en de leden vinden dat gas als wapen ingezet mag worden in de strijd voor het voortbestaan van onze natie."

Eigenaardig dat Fritz Haber het meest gerelateerd wordt met gas, alhoewel hij door zijn formule van ammoniak dat samen met zuurstof salpeterzuur vormt - een essentieel onderdeel voor het maken van explosieven - de oorlog drie jaar lang verlengd heeft. Immers, eind 1914 had Duitsland geen voorraad nitraatzuur meer waaruit men salpeter kon vrijmaken. De zeeblokkadde belette Duitsland om naar de mijnen in Chili te gaan. Geen salpeter, geen explosieven, einde oorlog. Door zijn ontdekking kon een firma als BASF vele duizenden tonnen ammoniak en salpeter produceren.

Maar waarom werd chloorgas in grote hoeveelheden voor het eerst in de omgeving van Ieper gebruikt?

Bij de Duitse legerleiding wilde niemand dit wapen inzetten, uitgezonderd Hertog Albrecht van Würtenberg, bevelhebber van het 4e Duitse leger (dat bij Ieper lag). Na april 1915 was aan beide kanten de wedloop naar nog dodelijker gaswapens begonnen (naast de zoektocht naar andere wapens natuurlijk. Er werd gebruik gemaakt van fosfeen en miljoenen gasgranaten, een bijkomende beproeving voor de soldaten die al voortdurend met artillerie af te rekenen hadden. Er was geen ontsnappen aan. En Brits soldaat drukte het als volgt uit: "Dat we gaan sterven is zeker. Het is alleen een kwestie van tijd. Wachtend op de juiste kogel. Wachtend op de juiste bom".

Eind 1916 was het gaswapen quasi nutteloos geworden door het ontwikkelen van doeltreffende gasmaskers. De ingenieurs zochten naar een wapen dat de beademing omzeilde. En dit werd mosterdgas dat de huid aantast, met of zonder masker. Het onzichtbare gas dat een geur van knoflook of mosterd verspreidde, drong door de kledij en pas na enkele uren begon de verschrikkelijke uitwerking.

Eigenaardig hoe men het ongeveer vanzelfsprekend vond dat de vijand in stukken werd geblazen door artillerie of doorzeefd door mitralleurkogels. Maar stikken door gas vond men barbaars.

Kunt u verstaan dat de Nobelprijs voor chemie in 1919 uitgerekend aan Fritz Haber toegewezen werd. Hij kreeg die enkel voor zijn formule van ammoniak waaruit een verbetering voor de voedselproductie mogelijk werd. Over andere toepassingen werd niet gesproken. Er was veel protest en sommigen weigereden hun Nobelprijs. Ook in 1920 werd de uitreiking van Nobelprijzen verstoord als teken van onvrede met Habers aanduiding. O, ironie van het lot. De zo gevierde Haber zou in 1933 zijn vaderland, dat hij boven alles had gediend, moeten verlaten. Dat jaar had Hitler de macht in handen gekregen en begon het verhaal van de jodenvervolging (Hitler die nota bene op 14 oktober 1918 zelf slachtoffer werd van gas).

Maar wie was het lijdend voorwerp van al die high tech? Juist, altijd en opnieuw de gewone soldaat, jongens van nauwelijks 20 jaar die droomden van een toekomst, waarin hun lief, familie en vrienden centraal stonden. Sukkelaars aan beide kanten van het niemandsland?

En Duitse getuigenis: "In Monchy zagen we voor de ziekenzaal een hoop gasslachtoffers zitten, die zich de handen in de zij drukten en braakten, terwijl het water hun de ogen uitliep. Het was allesbehalve onschuldig, want enkelen stierven na enige dagen, terwijk ze vergingen van de pijn."

En Britse getuigenis: "Er lagen overal mannen langs de weg van Poperinge naar Ieper, uitgeput, hijgend met geel slijm in hun mond en vertrokken, blauw aanlopende gezichten. Het was afschuwelijk. We konden weinig voor hen doen. Nooit heb ik in een boek of een artikel enige beschrijving gelezen die de afgrijselijkheid, het vreselijke lijden van deze gasslachtoffers maar enigszins benaderde. Als men een dergelijke patiënt had gezien, wilde men slechts 1 ding: rechtstreeks naar de Duitsers gaan om hen te wurgen."

De jongeren van gisteren, genietend van hun jeugd, wisten niet dat een ultieme lotsbestemming hen nauwelijks een derde van een normaal leven reserveerde. Vandaag weten wij hoe zij omkwamen.

Met deze tentoonstelling willen wij in het tragische verhaal van de Grooten Oorlog hun verloren stem laten hiren, hun stem die stikte in de groene chloorwolken.

Frans Lignel, voorzitter IFF

Heel wat stukken uit de collectie van Philippe Oosterlinck worden tentoongesteld.

En dan was het tijd om een kijkje te nemen in de tentoonstelling.

Heel wat mooie stukken in de diverse kasten.

Ook diverse gasmaskers zijn er te bezichtigen.

Niet alleen Britse maar ook Duitse stukken.

Alles werd aandachtig bekeken en becommentarieerd.

Kaartjes tonen aan waar de eerste gasaanval plaats vond.

En dan was het tijd voor de verzorgde receptie.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be