Last Post

Evenementen

Meldingsformulier

HOME


Je was erbij / You were there

 

Jaargetijde / Annual remembrance - Pervijze - 07/09/2006

Hieronder een aantal foto's naar aanleiding van het jaargetijde voor de oorlogsslachtoffers van Pervijze.

Please find below some pictures of the annual remembrance of the war victims of Pervijze (part of Diksmuide) on Thursday, September, 7th, 2006.

Gelegenheidsrede Jaargetijde Oorlogsslachtoffers Pervijze 2006

Beste vrienden,

De plaats waar wij ons nu bevinden, draagt de toepasselijke naam " De Calvarie ", het is ons gemeentelijk monument aan de Oorlogsslachtoffers, militair als Burger. Vergeten wij nooit dat hier in het frontdorpje Pervijze, en onze Federatie, tijdens de oktoberdagen 1914, meer als 2600 Belgische militairen sneuvelden. Allen brachten zij het hoogste offer, dat van hun jonge leven. En al te dikwijls vergeten wij daarbij het burgerleed, want ook zij werden zwaar getroffen. En tot zij die denken dat Vrede een vanzelfsprekend iets is, een soort geschenk uit de hemel, durven wij zeggen dat dit het resultaat is van onnoemelijk lijden, en miljoenen mensenlevens.

Tot de jeugd zeg ik , oorlog en geweld behoren jammer genoeg nog altijd tot het alledaagse in onze wereld, blijf daarom waakzaam, kijk wat er in onze mooie wereld dagelijks gebeurd, herinner U dikwijls aan het verleden, het is in die herinnering dat wij de weg moeten zoeken naar een duurzame vrede.

Vergeten wij nooit, dat het enige gebed die deze oorlogsslachtoffers ons vragen, is dat wij hen nooit zouden vergeten. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor de zijnen. Na de bloemenhulde, nodigen wij U allen uit om in de tentoonstelling "Op zoek naar de kleine mens in de Grote oorlog" het bezoekersboek te willen tekenen, waar een speciale bladzijde voorzien werd aan dit jaargetijde, als blijvende herinnering. Wij danken ook Priester Philippe gewezen Res. Aalmoezenier voor zijn gebed en het uurtje bezinning die we samen hebben doorgebracht. Onze bijzondere dank gaat ook uit naar de vaderlandse verenigingen die deze plechtigheid met hun aanwezigheid mede hebben opgeluisterd.

Laat ons dankbare mensen zijn, daarom deze bloemen.

Wie kan deze beter neerleggen als zij die het aan de lijve hebben meegemaakt, mag ik vragen aan Marcel en Maurits om namens ons allen deze bloemen te willen neerleggen als teken van onze dankbare erkentelijkheid.

Pervijze 07 september 2006
Roger Riekaert
AdjtChef bd - Voorzitter

Herdenkingsmis in de kerk van Pervijze.

Plechtigheid aan de kapel voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Pervijze (W.O. I - W.O. II).

Bezoek aan de tentoonstelling.

En napraten bij de receptie.

Dank aan Roger Riekaert voor de info en foto's.

Deze rubriek staat open voor iedereen. 
Ook jij kunt foto's doorsturen voor de rubriek "Je was er bij". Ons adres: info@westhoek.be

Everyone can send pictures for the pages "You were there". Our address: info@westhoek.be